mainImage

Gouda wil sisverbod invoeren en overlastgevers uit gebied weren

8 december 2022, 11:03 uur
Lokaal

Het college stelt een aantal aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor aan de Goudse gemeenteraad. In de APV staan regels voor openbare orde en veiligheid in Gouda. Als het voorstel aangenomen wordt, komen er per 1 maart 2023 een aantal nieuwe zaken in.

Zo wordt straatintimidatie in de vorm van sissen, naroepen en schelden opgenomen in het algemene verbod op veroorzaken van hinder. Burgemeester Pieter Verhoeve: “De raad wilde meer aandacht voor straatintimidatie. Met dit voorstel krijgt verbaal hinderen een plaats in de APV. Zaken als mishandeling en aanranding zijn al strafbaar en blijven dat.” In het raadsvoorstel staan ook preventieve maatregelen genoemd, zoals voorlichting.

Verder wordt het, op verzoek van politie en gemeente, mogelijk om een kortdurend gebiedsverbod op te leggen aan mensen die overlast veroorzaken. Ook handhaven op verkeerd geparkeerde fietsen wordt makkelijker.

Op 21 december besluit de raad of zij akkoord gaan met het voorstel.


Foto: Maak Gouda Duurzaam