Gouda Vitaal: gemeentelijke lasten in Gouda al ver bovengemiddeld

11 April 2024, 18:02 uur
Lokaal
mainImage
Gemeente Gouda

De gemeentelijke lasten zijn in Gouda volgens de politieke partij Gouda Vitaal ver bovengemiddeld. Bewoner ervaren de hoge druk. Natuurlijk, sommige kosten zijn onvermijdelijk, maar veel uitgaven zijn op dit moment onnodig en kunnen beter voorlopig in de ijskast worden gezet of helemaal worden geschrapt. Denk aan de wijkmobilitieitsplannen waar het parkeerbeleid een uitvloeisel van is, maar ook de kosten die samenhangen met de ambitie om als Gouda 10 jaar eerder van het gas af te gaan dan landelijk is bepaald. Deze ambitie leidt niet alleen tot hogere kosten voor veel Gouwenaars, maar brengt ook met zich mee dat door een te vroege overgang door inwoners niet kan worden geprofiteerd van de nieuwste moderne technologie. 

Gouda Vitaal heeft als enige partij consequent gestemd tegen de miljoenen kosten-de verbouwing van het Stadhuis om deze ook duurzaam te maken en een andere functie te geven. Natuurlijk geeft de lokale partij ook veel om dit historische gebouw en is er ook trots op. Echter, zien zij geen meerwaarde in de kostbare verbouwing die per huishouden al snel rond de € 300,-- zal kosten.

Net als het mislukte project van het Eco-park (afvalinzameling), waar al vele miljoenen mee verloren zijn gegaan, ziet Gouda Vitaal de plannen tot verbouwing van het oude Stadhuis ook als erg prestigieus waar grote risico’s aan zijn verbonden.


Door: Gouda Vitaal