Gouda verbiedt ballonnen, confetti en lachgas

12 November 2020, 14:30 uur
Lokaal
mainImage

De gemeenteraad van Gouda heeft op 11 november 2020 de Algemene Plaatselijke Verordening Gouda 2020 (APV) unaniem vastgesteld. Daarbij is op initiatief van de raad een colorverbod en een verbod voor ballonnen en confetti toegevoegd aan de APV. De nieuwe APV gaat nog deze maand van kracht.

Burgemeester Pieter Verhoeve: “Er ligt een mooie nieuwe APV, die voor wat betreft inhoud en taalgebruik is gemoderniseerd. De actualiteit vraagt om aanpassing van de regels waarop de gemeente, in gevallen dat het nodig is, kan handhaven voor een veilige en leefbare omgeving. Zo zijn er in de nieuwe APV onder meer regels opgenomen over het verbod op lachgas, tegengaan van woonoverlast en vergunningplicht voor afhaal- en bezorgzaken ter voorkoming van criminele activiteiten.”

Lachgasverbod
In de APV is een algeheel verbod op het gebruik van lachgas opgenomen. Dit vanwege de regelmatige berichten over ernstige incidenten over het gevaar van het gebruik lachgas voor de gezondheid, het verkeer en de hinder en vervuiling die het gebruik vaak veroorzaakt. Ook is het gebruik en de verkoop van lachgas in horeca-inrichtingen en tijdens evenementen verboden. Tenslotte biedt ook het ventverbod de mogelijkheid om tegen ambulante verkoop van lachgas op te treden.

Vergunningplicht afhaal- en bezorgzaken en andere bedrijven
Voor de afhaal- en bezorgzaken geldt een vergunningplicht. Het afgelopen jaar is door de gemeente en de politie geconstateerd dat deze zaken vaker gebruikt worden voor criminele activiteiten en als ontmoetingsplaats voor criminelen. Dit zorgt voor een verslechtering van het ondernemersklimaat en oneerlijke concurrentie voor goede ondernemers. Met het opnemen van een vergunningplicht, komt er een juridische basis om verdachte zaken alsnog te toetsen aan de hand van de wet Bibob. Om te voorkomen dat criminelen zich vervolgens gaan verplaatsen naar andere branches, wordt voorgesteld om het mogelijk te maken om heel gericht panden of gebieden een vergunningsplicht op te leggen als er sprake is van criminele activiteiten.

Verbod op het gebruik van ballonnen, confetti, serpentines en metaalsnippers
Het verbod om ballonnen, confetti, serpentines en metaalsnippers in de openbare ruimte te gebruiken is naar aanleiding van een aangenomen amendement toegevoegd aan de APV. Hiermee wordt milieuvervuiling en verstikkingsgevaar voor dieren, die dit afval opeten of daarin verstrikt raken, voorkomen.

Colorverbod
Ook heeft de raad een amendement aangenomen met een verbod om kleding en logo’s te dragen van motorclubs en andere organisaties, welke door een rechter zijn verboden. Zo kunnen de logo’s van verboden organisaties niet langer in het openbaar worden getoond.