mainImage

Gouda past huurprijzen voor gemeentelijk vastgoed beperkt aan

24 november 2022, 08:54 uur
Lokaal

Het college heeft besloten om de huren voor gemeentelijk vastgoed slechts te verhogen met  5,7% ( kerninflatiecijfer) in plaats van de gebruikelijke inflatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek op 14,5% heeft berekend.

Normaal zit dit rond de 2%. Gouda beperkt de stijging voor haar huurders daarmee tot het niveau van de gestegen kosten die wij als gebouweigenaar maken. De gemeente maakt hierbij geen onderscheid tussen maatschappelijke (al dan niet gesubsidieerde) huurders en commerciële huurders.

Ook de stijging van de huren van sportorganisaties wordt per 1 januari bijgesteld naar 5,7% (was 6,4%). Deze maatregel is genomen in het kader van het Winterplan, om inwoners en (maatschappelijke) organisaties te ondersteunen vanwege de hoge energielasten en inflatie.


Foto: Pxhere