Gouda kan bij provincie cultuursteun aanvragen

4 September 2020, 12:05 uur
Lokaal
mainImage

Zuid-Hollandse gemeenten met minder dan 150.000 inwoners kunnen binnenkort bij de provincie Zuid-Holland subsidie aanvragen voor het ondersteunen van hun vitale cultuurinstellingen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis. De subsidieregeling is tot stand gekomen op verzoek van Provinciale Staten van Zuid-Holland. Gedeputeerde Staten hebben daartoe een bijdrage van €3 miljoen vrijgemaakt. De provincie heeft zich voor de regeling laten adviseren door Erfgoedhuis Zuid-Holland en Kunstgebouw.
 
Subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020
Gemeenten met niet meer dan 150.000 inwoners kunnen van 25 september tot en met 2 oktober 2020 subsidie aanvragen. In verband met het beperkte budget focust de provincie Zuid-Holland zich op de kleine en middelgrote gemeenten waar minder mogelijkheden zijn voor steun via de Rijksoverheid. Het maximum bedrag dat deze gemeenten kunnen aanvragen, is gekoppeld aan het inwoneraantal van de gemeente. Het is aan de gemeente dit geld te verdelen onder de culturele instellingen. Gemeenten wordt gevraagd direct of indirect bij te dragen aan de instellingen. Een andere voorwaarde is dat het culturele aanbod dat wordt ondersteund, de diversiteit en inclusiviteit van cultuur in de gemeenten in stand houdt.

Verdeling van het resterende bedrag
Van 2 november 2020 tot en met 9 november 2020 kan nogmaals een aanvraag worden gedaan waarbij het resterende bedrag naar rato wordt verdeeld. De gemeenten kunnen hierbij niet meer dan 75 procent van het bedrag aanvragen zoals in de eerste aanvraag ontvangen.

Behoud van cultuur en erfgoed in Zuid-Holland
De cultuursector is in Zuid-Holland buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis. Het rijk komt al tegemoet met geld, maar veel instellingen in de Zuid-Hollandse cultuursector kunnen hier geen gebruik van maken. De provincie Zuid-Holland zet zich in voor het behoud van cultuur en erfgoed in Zuid-Holland. Met deze nieuwe regeling wil de provincie de Zuid-Hollandse culturele sector helpen. Daarmee blijft het aantrekkelijke en gevarieerde aanbod van cultuur in Zuid-Holland zoveel mogelijk in stand.