Gouds Dagblad | Duurzaamheid en Goudse Energietransitie zijn momenteel hot
mainImage

Duurzaamheid en Goudse Energietransitie zijn momenteel hot

4 mei 2021, 11:18 uur
Lokaal

Duurzaamheid en de Goudse Energietransitie zijn momenteel hot in Gouda. Zo ging de community-website energienetwerkgouda.nl deze week ‘live’.

Vergaderingen van de Goudse gemeenteraad over het Dashboard Duurzaamheid, ideeën over het aanbrengen van zonnepanelen op Goudse monumenten én de Regionale Energie Strategie 1.0 Midden-Holland. Het zijn voorbeelden van termen die we regelmatig lezen dankzij diverse mediakanalen over onze stad. Energiecoöperatie KORT HAARLEM wil - als één van de vijf door de gemeente geselecteerde verkenningswijken- ook haar steentje bijdragen en zet zich vooral in op isolatie. Kort Haarlem is het gebied dat omringd wordt door de Joubertstraat, Fluwelensingel en Karnemelksloot.

Kort Haarlem van het aardgas af krijgen levert weerstand op, maar ook uitdagingen. ,,Vanwege de slechte isolatiekwaliteit en de vele vooroorlogse woningen is het een lastige wijk”, licht Evert Hasselaar (zelf woonachtig in Kort Haarlem en voormalig docent duurzaam en gezond wonen aan de TU Delft) toe. ”Sommige woningen hebben niet eens een spouwmuur. En sommige panden zoals op de Krugerlaan en de Burgemeester Martenssingel hebben een monumentale status. In een straat zoals de IJssellaan zijn veel bewoners zelf bezig geweest met verbouwen. Soms is er geen gaatje meer over voor het plaatsen van een warmtepomp met boilervat.”

,,Een collectief warmtenet zou daar en in diverse andere straten een oplossing kunnen bieden”, vervolgt Hasselaar. ,,Een collectieve aanpak kan het makkelijker maken om veel straatbewoners mee te krijgen naar gasloos wonen. De investering kan bij een collectief warmtenet misschien goedkoper per inwoner uitvallen. Dat moet nog worden uitgezocht. Het maakt de aanpassingen in de woning wel eenvoudiger.”

‘Overvallen’
,,De weerstand betreft het feit dat veel mensen zich door de plannen van de gemeente overvallen voelen met het etiket "van het gas af” en de manier waarop de besluitvorming bij de gemeente tot nu toe stand kwam. Via een onderzoeksbureau, DWTM wordt een oplossing naar voren geschoven waarbij voor veel bewoners niet duidelijk is hoe die keuze germaakt is en wat er met andere mogelijke oplossingen gedaan is.”

Bedenken van oplossingen
Bij het bedenken van oplossingen wil de energiecoöperatie helpen. Een eerste bewonersbijeenkomst over de energietransitie begin 2019 in de De la Reylaan bracht 20 mensen bijeen. In september 2020 was er een energie-adviespunt in het fietsmuseum van Peter van Leeuwen. Na het geven van adviezen aan medebewoners resulteerde dit adviespunt in de oprichting van Energiecoöperatie Kort Haarlem. Hasselaar: ,,De coöperatie roept medebewoners op om zich aan te sluiten en mee te gaan praten over de energietransitie.”

"De digitale informatiebijeenkomsten over de verkenningen naar CO2 besparing om uiteindelijk een (bijna) gasloze buurt te worden, bracht per keer 60-80 mensen bij elkaar en samen met de Kadenbuurt een keer bijna 150 personen. Dat is veel, maar tegelijk lang niet genoeg. Een flink aantal bewoners kon om diverse redenen niet meedoen met de digitale bijeenkomsten...", weeet Hasselaar.

Handtekeningenactie
Om voor hun belangen op te komen, begonnen enkele bewoners een handtekeningenactie tegen de aanwijzing tot startbuurt, omdat daarmee de transitie veel te snel zou gaan, terwijl bewoners niet weten wat die gaat kosten. Zij boden op 22 april de verantwoordelijke wethouder Hilde Niezen bijna 400 handtekeningen aan. Hasselaar: "Samen met de woningcorporaties, met de netbeheerders, bedrijven en bewoners wordt de komende maanden geprobeerd om uit de impasse te raken. Immers, de gemeente moet eind 2021 de wijken (of delen ervan) aangewezen hebben, waar met bewoners in 2022 en 2023 een wijkuitvoeringsplan voor de energietransitie wordt opgesteld. Pas wanneer die plannen haalbaar worden geacht, begint een periode van ongeveer acht jaar om de uitvoering ervan voor te bereiden.”