Gouds Dagblad | Driestar College en Wartburg College gefuseerd
mainImage

Driestar College en Wartburg College gefuseerd

7 april 2021, 13:41 uur
Lokaal

Het Driestar College en Wartburg College zijn sinds 1 april officieel met elkaar gefuseerd. 

Aanleiding voor de fusie is het besluit om de locaties Driestar Lekkerkerk en Revius in Rotterdam-Zevenkamp over enkele jaren samen te voegen tot één nieuwe, christelijke school voor voortgezet onderwijs op reformatorische grondslag. Krimpen aan den IJssel lijkt daarvoor de meest voor de hand liggende vestigingsplaats. 

Uitvoerige afweging
Richard Toes, voorzitter College van Bestuur: “Er is na uitvoerige afweging van de verschillende mogelijkheden gekozen om deze samenwerking organisatorisch vorm te geven door middel van een besturenfusie. Deze optie draagt het meeste bij aan de hoofddoelstelling om het reformatorisch onderwijs in die regio te behouden en te versterken. Door de krachten van onze beide scholen te bundelen, investeren we maximaal in een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het gezamenlijke voedingsgebied.”

De nieuwe scholengemeenschap telt zo’n 7.000 leerlingen verdeeld over negen locaties in Dordrecht, Gouda, Leiden, Lekkerkerk en Rotterdam.