De Klup kan door dankzij financiële steun gemeente Gouda

15 July 2021, 09:35 uur
Lokaal
mainImage
De Klup

Goed nieuws voor stichting De Klup. Om te kunnen blijven bestaan stelde de stichting een reorganisatieplan op, dat De Klup weer financieel stevig moest maken. Dankzij een eenmalig bedrag van de gemeente Gouda is de bank bereid de rest van het plan te financieren. Een hele opluchting voor de stichting die haar werk nu kan blijven uitvoeren in het belang van vele Gouwenaars.

De afgelopen periode is er door wethouders Corine Dijkstra en Rogier Tetteroo samen met het bestuur van De Klup gewerkt aan een passende oplossing. Wethouder Dijkstra: “Het college is blij dat De Klup haar waardevolle bijdrage voor Gouda kan blijven leveren. We streven naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen en De Klup vervult hierin een grote rol. Wekelijks komen er honderden mensen naar de eettafels en activiteiten van de stichting. Ook zijn er veel vrijwilligers actief. De afgelopen maanden hebben we gemerkt hoeveel mensen de stichting een warm hart toedragen, dat geldt ook voor ons.”

Het bestuur van De Klup is zeer verheugd dat de gemeente het belang van de stichting inziet en dit financieel ondersteunt. Directeur Jolanda de Ruiter: “Het college was onmiddellijk en altijd bereid tot constructief overleg en had vanaf het begin vertrouwen in ons reorganisatieplan. Wij waarderen dit zeer en zien uit naar het einde van Corona en een bruisende Klup 2.0."

De Klup
Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland ‘De Klup’, biedt vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor alle leeftijden. Dat geldt in het bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking en kwetsbare mensen. Verder is er naschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking en kunnen mensen er terecht voor zinvolle dagbesteding. Ook kan iedereen binnenlopen in de diverse ‘huiskamers’ van Gouda.