College zet bereikbaarheid Gouda op spel met Wijkmobiliteitsplan

27 March 2023, 09:06 uur
Lokaal , Columns
mainImage

Gouda wordt steeds slechter bereikbaar met de verkeers- en parkeerplannen van het college van burgemeester en wethouders, de zogenaamde wijkmobiliteitsplannen. Op belangrijke doorgangswegen voor inwoners, ondernemers én hulpdiensten wordt de snelheid verlaagd, veel broodnodige parkeerplekken worden opgeheven, het invoeren van betaald parkeren wordt een feit, de Nieuwe Veerstal wordt afgesloten en de effecten op de verkeersveiligheid zijn niet goed in kaart gebracht. De VVD Gouda strijdt in de gemeenteraad om de stad bereikbaar te houden.

In 2021 is het Verkeerscirculatieplan van Gouda vastgesteld. In dit plan worden de verkeersveiligheid, verkeersdoorstroming en bereikbaarheid, parkeren, ontwikkeling van vervoersvormen en gebruik van de ruimte rondom verkeer in hoofdlijnen geregeld. De wijkmobiliteitsplannen die nu in de gemeenteraad worden besproken, zijn een uitwerking van dat verkeerscirculatieplan op wijkniveau. Op dit moment bespreekt de gemeenteraad de plannen voor de Binnenstad, Korte Akkeren en Kort Haarlem. VVD Gouda voorziet enorm tekort aan parkeerplaatsen en een verkeerschaos in de stad als deze plannen worden doorgevoerd. Ook de bewoners en ondernemers maken zich grote zorgen en kwamen in grote getalen naar het Huis van de Stad om hun geluid te laten horen. Met deze overduidelijke signalen uit de stad gaan we aan de slag, voor alle inwoners en ondernemers.

Inwoners willen bij forse meerderheid geen betaald parkeren in Kort Haarlem, en er zijn bewoners die nu niet kunnen parkeren als gevolg van betaald parkeren op andere plekken. Wat legt het college voor aan de gemeenteraad: betaald parkeren in heel Kort Haarlem. Of wat denkt u van de mensen die aangeven hun auto keihard nodig te hebben voor hun werk. Daar wordt geen rekening mee gehouden.

De situatie waarbij een gezin de auto nodig heeft voor werk op moeilijk met het openbaar vervoer bereikbare plaatsen, of op onregelmatige tijden, die wuift het college weg. De auto moet wijken als het aan de wethouder ligt. Gaat u toch vooral met de bus naar de Rotterdamse Haven, of met de trein naar uw nachtdienst, zegt het college hiermee indirect. Onmogelijk natuurlijk.

VVD Gouda blijft strijden voor een stad die goed bereikbaar is en blijft met alle vervoersmiddelen, waarbij een veilige deelname aan het verkeer essentieel is. De auto is en blijft een belangrijk, en voor veel mensen onmisbaar, vervoermiddel. De vrije keuze voor het vervoersmiddel dat het best bij ieders eigen behoefte past, staat daarbij voor ons centraal. Hiervoor dient voldoende parkeergelegenheid in de stad zijn. Ook wordt het openbaar vervoer versterkt.

De gemeente is er voor de inwoners en niet andersom. Luisteren naar de inwoners is en blijft essentieel. Als de inwoner dan zijn visie op de plannen geeft, zeg je als gemeente niet “’Deze zienswijze leidt niet tot een wijziging in de stukken.’’, maar “Dank u wel, we gaan voor u aan de slag”!

Kevin de Jonge is fractievoorzitter namens de VVD in Gouda.