CDA Gouda wil versterkte actie in aanpak tegen eenzaamheid

8 October 2020, 14:51 uur
Lokaal
mainImage

Meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. Dat blijkt uit landelijke cijfers en baart het CDA Gouda zorgen. Ook in Gouda vraagt dit om versterkte actie in de aanpak tegen eenzaamheid, stelt het CDA Gouda.

Zo is extra actie nodig om de 75 plussers in Gouda – als een bezoekje niet kan vanwege corona – op andere manieren te contacten. Ouderenconsulenten en vrijwilligers kunnen dit oppakken. Het CDA Gouda heeft het College van B&W opgeroepen hier per ommegaande werk van te maken. Juist in deze week tegen de eenzaamheid.
 
"Het omzien naar elkaar is iets dat we samen moeten doen. Juist in deze corona tijden is  dat extra belangrijk", stelt raadslid Eppy Boschma en burgerraadslid Margreeth van Dijk vanuit het CDA Gouda. 

Gouda kent een beleid waarbij ouderenconsulenten en vrijwilligers 75 plussers, die daar voor open staan, bezoeken. In deze coronatijd staat die aanpak onder druk en daarom zijn andere manieren van contact nodig om er toch voor elkaar te zijn in Gouda.  

Conform artikel 38 van het Reglement van Orde, heeft de fractie van CDA Gouda de volgende vragen aan het college gesteld:

1. De week tegen de eenzaamheid is op dit moment gaande. Juist in deze coronatijd extra waardevol in het kader van het omzien naar elkaar. In hoeverre draagt gemeente Gouda actief bij als het gaat om de aanpak tegen eenzaamheid?

2. Uit landelijke cijfers blijkt dat meer dan de helft van de 75-plussers zegt zich eenzaam te voelen. Is het College van B&W met het CDA Gouda van mening dat in het bijzonder de groep ouderen aandacht verdienen als het gaat om de aanpak tegen eenzaamheid? Zo ja, hoe wordt dat concreet vorm gegeven in Gouda?

3. Is het waar dat ouderenconsulenten (en vrijwilligers) Gouwenaars van 75 jaar of ouder niet langer bezoeken in deze Coronatijd? Worden er alternatieve activiteiten in hun richting ondernomen zoals het brengen van een bloemetje of het opnemen van telefonisch contact?

4. Wil het College bespoedigen dat de aanpak van het bezoeken en/of contacten van de Gouwenaars van 75 jaar en ouder door de ouderenconsulenten (en vrijwilligers) per ommegaande weer wordt opgepakt al dan niet in alternatieve vorm vanwege Corona?

5. Is het College bereid in deze aanpak actief samen te werken met maatschappelijke initiatieven zoals bijvoorbeeld Samen voor Goud, vrijwilligersorganisaties, scholen en/of kerken in Gouda? Speelt het sociale team hierin ook een pro-actieve rol?