Gouds Dagblad | Bewoners Plaswijck in actie tegen komst woontorens

Bewoners Plaswijck in actie tegen komst woontorens

16 september 2020, 19:15 uur
Lokaal

In veel Goudse wijken klinkt binnenkort het gedreun van heistellingen voor (grootschalige) nieuwbouwprojecten. Dat geldt ook voor de wijk Plaswijck voor de bouw van drie woontorens aan de Ridder van Catsweg, op de plek waar voorheen garage Van Loon was gevestigd. Volgens wethouder Rogier Tetteroo komen hier in totaal 196 appartementen in de koop-, middenhuur- en sociale huursector.

De Goudse projectontwikkelaar White House Development trekt hierbij de kar. De Goudse wethouder stelt dat bij het opstellen van de definitieve versie van bouwplannen indien mogelijk rekening wordt gehouden met wensen van omwonenden. Bewoners uit wijk Plaswijck willen echter niets weten van enorme woontorens die op de Van Loonlocatie aan de Ridder van Catsweg gepland staan. Zij maken zich zorgen over zon- en daglicht en hun privacy. Ook vrezen zij een enorme toename van de verkeersdrukte.

Een ontwerpbestemmingsplan is op 2 september ter inzage gelegd bij de gemeente Gouda voor het wijzigen van het huidige bestemmingsplan van het perceel van voormalig gevestigd garagebedrijf Van Loon (Ridder van Catsweg 683). In dit ontwerpbestemmingsplan wordt gesproken over de bouw van 3 woontorens. Waarvan één toren van 12 verdiepingen, één van 11 verdiepingen en één van 6 verdiepingen hoog. "Wij als bewoners van de 'kleine Haastenburg 1-35' zijn het niet eens met dit megalomane plan vanwege onder meer de omvang van de flats en de extra verkeersdrukte die dit zal geven. Daarom komen wij in actie..."

Zie voor nadere info  geenflatsvanloon.nl/

Gouwenaar Hans van Dijk, voormalig raadslid voor de Goudse SP, laat op YouTube de plek zien en bespreekt de komende situatie.