mainImage

Auto's zijn in deze Schoolstraat even niet meer welkom

Wethouder Hilde Niezen (links) is maandagmorgen samen met schooldirecteur Marleen Baas (rechts) en ouders gestart met de proef met een Schoolstraat bij Kindcentrum Goejanverwelle aan de Chopinstraat.
14 september 2021, 09:23 uur
Lokaal

Wethouder Hilde Niezen is maandagmorgen samen met schooldirecteur Marleen Baas en ouders gestart met de proef met een Schoolstraat bij Kindcentrum Goejanverwelle aan de Chopinstraat. Ouders met de auto kunnen tijdens breng en haaltijden een week lang dan niet meer direct voor de school ingangen aan de Chopinstraat 10 parkeren. Zo is er meer ruimte voor kinderen die lopend of fietsend naar school gaan. De gemeente Gouda is structureel gestart met het project schoolzones om de veiligheid voor kinderen in de Goudse schoolomgevingen te verbeteren. Het project is een uitwerking van het Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026.

Drone onderzoek
Eerder hebben gemeente, school en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV) Zuid-Holland met een drone onderzoek gedaan naar het verkeersgedrag rondom Kindcentrum Goejanverwelle tijdens de breng en haal tijden van de kinderen. Met name op de Chopinstraat voor de school ontstonden lastige verkeerssituaties voor lopende en fietsende kinderen door rijdende en geparkeerde motorvoertuigen. De proef met de Schoolstraat moet uitwijzen of er door de afsluiting een rustiger wegbeeld en beter gedrag ontstaat.

Schoolzones
Naast de proef met de Schoolstraat is de gemeente gestart met de realisatie van schoolzones in Gouda. Om verkeersdeelnemers te wijzen op de aanwezigheid van kinderen bij scholen worden het komende jaar schoolzones van zogenaamde regenboog palen en wegdek markering met 'SCHOOL'. Verkeersveiligheid is op Kindcentrum Goejanverwelle een belangrijk speerpunt. De school is opgeleid vanuit SCHOOL op SEEF en voert zelfstandig haar verkeerslessen uit in de schoolomgeving en in de klas.

Samenwerken in de regio en provincie
De gemeente Gouda werkt samen met haar regionale partners op het gebied van verkeersveiligheid. Hierbij wordt gewerkt volgens het motto: ‘Gouda maakt een punt van nul verkeersslachtoffers’. www.maakeenpuntvannul.nl Daarnaast is het in september de maand van de veilige schoolomgeving in de gehele provincie Zuid-Holland.


Foto: Gemeente Gouda