Gouds Dagblad | Aanlegsteiger Korte Vest/Agnietenstraat geeft gebied impuls
mainImage

Aanlegsteiger Korte Vest/Agnietenstraat geeft gebied impuls

23 februari 2021, 12:52 uur
Lokaal

De gemeente gaat de damwanden aan de Korte Vest vervangen en de aangrenzende openbare ruimte tot en met de Agnietenstraat herinrichten. Hierbij is de aandacht gelegd op vergroening van het gebied en het vergroten van de leefbaarheid. In het ontwerp is ruimte gemaakt voor een aanlegsteiger tussen de Kleiwegbrug en de Kazernebrug. De steiger is ook bedoeld om over te wandelen.

De aanleiding voor de werkzaamheden is de slechte staat van de damwanden. Daarnaast zijn er veranderingen in de omgeving met onder meer de komst van de Cheese Experience en de COOP-supermarkt. Met de nieuwe inrichting wil de gemeente daarop inspelen en gelijk een impuls geven aan dit gebied. De aanpak van de damwanden biedt daarvoor kansen.

Wat zijn de werkzaamheden?
De gemeente heeft samen met stedenbouwkundig bureau Stijlgroep, ondernemers en bewoners een eerste versie van een ontwerp gemaakt voor het gebied. Hierbij is de aandacht gelegd op vergroening van het gebied en het vergroten van de leefbaarheid. In het ontwerp is ruimte gemaakt voor een aanlegsteiger tussen de Kleiwegbrug en de Kazernebrug. De steiger is ook bedoeld om over te wandelen. Het voorlopige ontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Wat is de laatste stand van zaken?
Langs de oever staat een aantal volwassen bomen. Deze bomen overleven volgens de gemeente de damwandvervanging helaas niet. "Ze leunen teveel op de damwanden en staan bovendien de werkzaamheden in de weg. Voordat we de damwand vervangen, moeten we deze bomen dus kappen. De bomenkap stellen we zoveel mogelijk uit, maar een enkele boom wordt in korte tijd gekapt om de laatste onderzoeken te kunnen doen vóór de uiteindelijke vervanging van de damwand."

Wat is de planning?
De gemeente heeft samen met ondernemers en bewoners het eerste ontwerp voor het gebied gemaakt. Verder is er een planning: "De werkzaamheden splitsen we op in twee delen. De damwand wordt vóór de feestelijkheden van Gouda750 vervangen. Tijdens deze werkzaamheden bouwen we ook de aanlegsteiger. De werkzaamheden aan de damwand en de aanlegsteiger lopen tot en met het derde kwartaal van 2021. Nadat de feestelijkheden van Gouda750 in september 2022 zijn afgerond, starten we met de herinrichting. Hierbij planten we ook de nieuwe bomen langs de singel en in het gebied."


Foto: Karel Baarspul