A12 overlast: wat kunnen Gouda en Reeuwijk Bodegraven zelf doen?

6 March 2023, 08:53 uur
Lokaal , Columns
mainImage

De A12 is de laatste jaren steeds drukker geworden. Voor een grote groep bewoners betekent dat ook meer geluidsoverlast. Daarbij maken zij zich zorgen over de gevolgen van de hoeveelheid fijnstof voor de gezondheid. Daarom heeft de werkgroep onlangs een petitie aangeboden aan de gemeenten Gouda en Reeuwijk-Bodegraven. Ruim 1700 inwoners hebben hun steun uitgesproken en de petitie ondertekend. Hoewel de werkgroep hierover regelmatig aan de bel heeft getrokken bij Rijkswaterstaat, vond men de afgelopen jaren geen gehoor.

Defecte geluidschermen worden niet vervangen en een verhoging van de schermen om daarmee de geluidsoverlast te verminderen vindt men niet nodig omdat het geluid volgens de normen van Rijkswaterstaat binnen de regels blijft.

Rijkswaterstaat houdt de ontwikkeling van het geluidniveau dat Rijkswegen veroorzaken bij met zogenaamde geluid productie plafonds (GPP’s.) Dat zijn berekeningen op 50 meter uit de weg en 4 meter hoog. Deze methode is wettelijk vast gelegd.

Langs de A12 bij Gouda en Reeuwijk staat een geluidscherm. Als je dicht bij dat scherm (50 meter) het geluidsniveau berekent, terwijl de woningen in Gouda op zo’n 170 meter van de weg staan, wordt de uitkomst daarvan vooral bepaald door het geluidscherm. Zeg maar hoe dichter bij het geluidscherm hoe groter de invloed van het scherm. De geluidproductie plafond berekeningen geven dan ook een onjuist beeld van de geluidniveau ’s op de woningen. Het zou daarom dan ook de voorkeur hebben om geluidsberekeningen uit te voeren, rekening houdend met de afstand van woningen tot de A12 en de hoogte van de woningen en flats en daarmee reële metingen uit te voeren. Metingen met professionele apparatuur door de werkgroep toonden aan dat de geluidsnorm die volgens Rijkswaterstaat onder de 65 dB blijft in werkelijkheid 74 dB bleek te zijn.

De PvdA Gouda stelde hierover vragen aan het Gouds college. Ook op provinciaal niveau is dit aangekaart door de PvdA en GroenLinks. Uit de antwoorden blijkt dat de regels van Rijkswaterstaat leidend blijven. Maar de provincie Zuid-Holland is wel bereid beide gemeenten bij te staan bij dit probleem. Hun antwoord luidde:

“ Wij zijn in dit geval bereid, indien de gemeente Gouda een beroep op ons doet, kennis en kunde op het gebied van geluidsoverlast ter beschikking te stellen ten behoeve van haar overleg met Rijkswaterstaat.”

Wij pleiten er voor om gebruik te maken van het aanbod van de provincie om nieuwe metingen te laten doen om uitsluitsel te krijgen of er nu wel of niet een overschrijding van de geluidsnormen is.

Wij roepen daarom Gouda en Bodegraven Reeuwijk op iets te doen aan het echt verminderen van de bestaande overlast voor zijn inwoners:

- Zorg samen met de provincie voor een nieuw goed onderzoek naar de geluidsoverlast en de geluidsnormen

- Doe een gezamenlijk onderzoek naar wat de maximaal wettelijk mogelijke verhoging van de schermen aan verdere beperking van de geluidoverlast oplevert voor onze inwoners en wat de kosten voor een dergelijke aanpassing zouden bedragen.

Max de Groot

Fractievoorzitter PvdA Gouda