mainImage

  Is er genoeg zoet water in Gouda?

18 augustus 2022, 15:38 uur
Lokaal, Maak Gouda Duurzaam

Sinds een aantal weken wordt het gebied van Rijnland voorzien van extra maatregelen voor de aanvoer van zoet water om verzilting tegen te gaan in ons gebied. Door inzet van de zogeheten Klimaatbestendige Water Aanvoervoorziening (KWA) wordt via gemaal De Aanvoerder van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, zoet water uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal gepompt en naar het westen van Nederland gevoerd. De hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland, en Schieland en de Krimpenerwaard maken hiervan gebruik.

Ver­zil­ting
Oorzaken van het zoetwatertekort is: minder water in de Rijn en de aanhoudende droogte. Door die dalende Rijn is er onvoldoende tegendruk van rivierwater, zodat er meer verzilt water op de Nieuwe Waterweg (nabij Rotterdam) komt en dit verder stroomopwaarts gaat. Hierdoor kan de Hollandse IJssel tot aan Gouda verzilt raken, waardoor Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard de inname van water uit de Hollandse IJssel moeten staken. Dit gebeurt wanneer het chloridegehalte van het ingelaten water te hoog is geworden. Dit is schadelijk voor kwetsbare gewassen en kwetsbare natuur.

Al­ter­na­tie­ve aan­voer zoet­wa­ter
Om ervoor te zorgen dat er toch voldoende zoet water in West-Nederland komt, worden de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) en de Doorvoer Krimpenerwaard (DKW) in werking gezet. Het water van de DKW en het KWA via de Waaiersluis zorgt voor een zogenaamde zoetwaterbuffer op de bovenloop van de Hollandse IJssel, waardoor Rijnland met mate zoet water kan blijven innemen bij Gouda en Schieland en de Krimpenerwaard bij Moordrecht.

Strem­min­gen
Nederland Waterland beschikt over een uniek stelsel van stuwen, watergangen en gemalen om in tijden van ernstige droogte dit gebied van voldoende zoet water te voorzien. Dat gaat alleen niet vanzelf. Om de KWA in werking te zetten is de normale stromingsrichting op de Leidsche Rijn omgedraaid en de Leidsche Rijn bij de kruising met het Amsterdam- Rijnkanaal tot aan de Haanwijkersluis in Harmelen gestremd. In dit gedeelte geldt vanaf maandag 18 juli 12.00 uur een vaarverbod. Via de sluis in de Oude Rijn in Bodegraven wordt zoveel mogelijk water doorgevoerd; daarom wordt hier beperkt geschut: viermaal per dag eenmaal op- en eenmaal af. Bekijk de actuele schuttijden op www.vaarweginformatie.nl.

Toename van blauwalg
Door het inwerkingtreden van de KWA kan het hoogheemraadschap het gebied niet meer spoelen, dat betekent een toename van blauwalg. Daarom worden er ook meer zwemwaterlocaties afgekeurd.

Hoe lang duurt de KWA?
Het is lastig aan te geven hoe lang de inzet van de KWA gaat duren. Zolang de droogte aanhoudt en de aanvoer van zoet water uit de Hollandse IJssel via het reguliere inlaatpunt in Gouda niet of verminderd mogelijk is vanwege verhoogd chloridehoudend water, blijven de KWA, DKW en bijkomende maatregelen van kracht. In 2018 was de KWA meer dan zestig dagen actief.

Op de website van Rijnland is een heel dossier te vinden over de droogte en alle actuele informatie. www.rijnland.net (update droogte)


Foto: Maak Gouda Duurzaam