Woningcorporaties: hogere huurtoeslag goed steunmiddel

19 September 2023, 14:43 uur
Landelijk
mainImage

Het verhogen van de huurtoeslag is een goed middel om financieel kwetsbare mensen te ondersteunen, stelt de koepelvereniging voor woningcorporaties Aedes in een reactie op de troonrede. Het verhogen van die toeslag moet voorkomen dat gezinnen met de laagste inkomens er volgend jaar te veel op achteruitgaan, zei koning Willem-Alexander in die rede.

"Dit kabinet laat gelukkig zien oog te hebben voor de bestaanszekerheid voor een grote groep mensen. Hoewel demissionair, het kabinet moet doorgaan met het aanpakken van de wooncrisis", zegt Aedes-voorzitter Martin van Rijn.

Hij voegt daar meteen aan toe dat corporaties in staat moeten zijn om voldoende woningen bij te bouwen om de krapte op de huizenmarkt tegen te gaan. Daarvoor is het ook nodig dat de huren voor corporatiewoningen kunnen blijven stijgen in lijn met prestatieafspraken tussen woningcorporaties en de overheid, vindt Aedes. "Geef corporaties de ruimte om te kunnen bouwen, kom de Nationale Prestatieafspraken na en zorg snel voor bouwlocaties", stelt Van Rijn.

 


Door: ANP