mainImage

Weer minder incidenten rond azc's, 'veiligelanders' vaak verdacht

22 juni 2022, 18:11 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

Opnieuw is het aantal geregistreerde incidenten rond asielzoekerscentra gedaald. In 2021 waren er minder incidenten, terwijl het aantal unieke vreemdelingen in opvanglocaties juist flink hoger was dan het jaar ervoor. Ook het aantal misdrijven nam af. Opvallend is dat vooral asielzoekers uit veilige landen (die dus ook geen kans maken op asiel) verdacht werden, zo meldt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bijna alleen mannen waren betrokken bij incidenten of verdacht van misdrijven. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) benadrukt "dat de overgrote meerderheid van de asielzoekers in Nederland geen problemen veroorzaakt. Het is een relatief kleine groep die voor de in de cijfers tot uiting komende overlast zorgt." Daarbij valt op dat 'veiligelanders' relatief vaak in de fout gaan. Ongeveer een derde van de Algerijnse (35 procent) en Tunesische (33 procent) vreemdelingen werd vorig jaar verdacht. Ook onder Marokkaanse asielzoekers ligt het aandeel hoog: 29 procent.

In driekwart van de gevallen gaat het om een vermogensmisdrijf als diefstal of inbraak. Dat is veel hoger dan onder de algemene Nederlandse bevolking. Maar "het aandeel geregistreerde verdachten van geweldsmisdrijven onder COA-bewoners" ligt met 13 procent dan weer "in verhouding juist relatief laag".

"Volgens het onderzoek lijkt er geen een-op-een relatie te zijn tussen het aantal mensen dat op een COA-locatie verblijft en het aantal gerapporteerde incidenten", concludeert het WODC. "Het lijkt waarschijnlijker dat het aantal incidenten samenhangt met de duur van de tijd die mensen doorbrengen in de COA-opvang."


Door: ANP | Foto: ANP