RvS: coronabeleid zonder fiat Eerste Kamer is 'verdedigbaar'

22 October 2020, 15:59 uur
Landelijk
mainImage
Eerste Kamer

De Eerste Kamer hoeft niet om goedkeuring te worden gevraagd voor nieuwe maatregelen die straks onder de coronawet vallen. Volgens de Raad van State is het "ongebruikelijk" dat alleen de Tweede Kamer voorstellen kan wegstemmen, maar in dit bijzondere geval wel "verdedigbaar".

De senaat buigt zich begin volgende week over de coronawet die de plaatselijke noodverordeningen vervangt. De wet geeft de maatregelen een juridische basis. Een verbond van partijen in de Tweede Kamer heeft de wet behoorlijk verbouwd, door allerlei voorstellen en aanpassingen te doen. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de Tweede Kamer voor een ingrijpende maatregel moet instemmen, in plaats van na invoering ervan. Uitzonderingen gelden voor noodsituaties.

Waar de Tweede Kamer moet instemmen met zo'n 'ministeriële regeling', hoeft de Eerste Kamer dat niet. Minister Hugo de Jonge gaf in een eerder debat over de coronawet al aan dat hij niets ziet in extra inspraak door de senaat. De coronacrisis vraagt immers om haastige maatregelen. Ook de Raad van State geeft in haar advies aan dat er rekening moet worden gehouden met de crisis. Een extra discussie met de Eerste Kamer "kan afbreuk doen aan de slagvaardigheid en snelheid die in deze situatie noodzakelijk zal zijn".

De nadruk ligt politiek bovendien bij de Tweede Kamer en die behoudt genoeg inspraak, zegt de Raad van State.

De Eerste Kamer debatteert maandag waarschijnlijk over het wetsvoorstel en de aanpassingen die door de partijen zijn voorgesteld. De senaat beslist dus ook over zijn eigen rol hierin. Dinsdag wordt erover gestemd. Hoewel de senatoren voor aanvang van het debat nog veel vragen aan De Jonge hadden, is de verwachting dat een meerderheid van de Eerste Kamer instemt met het wetsvoorstel.


Door: ANP