mainImage

Psychiaters hekelen organisatie ggz

7 september 2020, 08:49 uur
Landelijk

Psychiaters hekelen de werkomstandigheden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en velen overwegen de beroepsgroep te verlaten, meldt de organisatie De Jonge Psychiater op basis van een grootschalige raadpleging onder meer dan achthonderd psychiaters in Nederland en Vlaanderen.

Bijna 30 procent van hen geeft aan geneigd te zijn om te stoppen in de ggz "vanwege de uitgeklede psychiaterrol". Zo vind en vier op de tien psychiaters de huidige ggz-instellingen te groot geworden om persoonlijke zorg te geven aan patiënten. Verder geeft meer dan 30 procent aan zich emotioneel uitgeput te voelen.

Daarnaast vinden bijna alle psychiaters de wachtlijsten te lang en hebben veel van hen last van de bureaucratie en hoge administratieve druk. Verder zijn er veel klachten over de maatschappelijke problemen die op het bordje van de psychiaters terechtkomen, zoals de behandeling van de zogenoemde verwarde personen. "Psychiaters lijken wel de verantwoordelijkheid te willen nemen voor de zorg van hun patiënten, maar voelen dat er van ze wordt verwacht dat ze ook maatschappelijke problemen oplossen waar ze geen expertise in hebben en ook geen verantwoordelijkheid over kunnen hebben", aldus het rapport van De Jonge Psychiater.

De deelnemers aan de enquête zijn ook kritisch over de eigen beroepsgroep en voelen zich niet vertegenwoordigd door de grote beroepsverenigingen en "door de psychiaters die nu in de media verschijnen".


Door: ANP | Foto: ANP