mainImage

Ook accountants willen klimaatrisico's duidelijker in de boeken

26 september 2022, 15:24 uur
Landelijk, IJsselmondeNieuws

Bedrijven zouden in hun jaarrekeningen duidelijker moeten rapporteren over de impact van klimaatverandering en de bijdrage die ze daar zelf aan leveren, vinden accountants. Zowel de beroepsorganisaties als diverse grote kantoren zijn het helemaal eens met Milieudefensie, dat grote spelers in de sector oproept hier een "kernpunt" van te maken. "Accountants spelen hier een belangrijke rol in, zowel in het adviseren, aanjagen als het controleren van organisaties", reageert de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De NBA beaamt dat het bevorderen van duurzaamheid een taak voor accountants is. "Hier geen prioriteit aan geven brengt grote (financiële) risico’s voor organisaties", voegt de organisatie eraan toe.

Ook grote spelers in de accountancysector vinden dat het niveau omhoog moet. Zo signaleert PwC dat veel organisaties wel veelbelovende klimaatambities uitspreken, maar dat over de financiële consequenties daarvan in de jaarrekening vaak nauwelijks iets terug te vinden is. Ook Ernst & Young (EY) ziet "dat er nog verbetermogelijkheden zijn".

"Een stevige en aanjagende rol van onze accountants om dit naar een hoger niveau te brengen is van maatschappelijk belang", reageert PwC-bestuurder Wytse van der Molen. "De vrijblijvendheid over het doorgronden en doorvertalen van klimaatrisico’s en -ambities moet eraf", voegt hij eraan toe. Tot nu toe is de gewenste transparantie over klimaatrisico's slechts in 8 procent van de jaarrekeningen aanwezig, becijfert het grote accountants- en adviesbureau.

PwC zegt vanaf dit boekjaar alle door haar gecontroleerde organisaties "uit te dagen" om "transparant en duidelijk de impact van klimaatverandering in de jaarrekening toe te lichten". Bij een aantal grote klanten is het kantoor daar vorig jaar al mee begonnen.

Het benoemen en doorrekenen van klimaatambities en van de risico's die klimaatverandering met zich meebrengt, is overigens niet alleen belangrijk voor de samenleving, maar ook voor investeerders. Beide hebben behoefte aan meer informatie over klimaatrisico’s en de financiële impact daarvan, aldus PwC.

Milieudefensie is al langer bezig met een campagne om grote bedrijven te wijzen op de verantwoordelijkheid die zij dragen in het tegengaan van klimaatverandering. De organisatie won in mei vorig jaar een rechtszaak hierover van Shell. De rechtbank in Den Haag veroordeelde het olie- en gasbedrijf tot het nemen van meer maatregelen om de CO2-uitstoot die het veroorzaakt drastisch te verlagen.


Door: ANP | Foto: ANP