Megaclaim €137 miljard van stichting PensioenVoldoen voor Staat

26 May 2023, 11:15 uur
Landelijk
mainImage
ANP
Henk Krol.

De stichting PensioenVoldoen.NL slaat alarm over de gevolgen van de transitie van oude pensioenrechten in het nieuwe omstreden pensioenstelsel.

De stichting dringt aan bij de fracties in de Eerste Kamer op uitstel van de stemming van de Pensioenwet zodat eerst de indexatieclaims van miljoenen Nederlanders door de rechter beoordeeld kunnen worden. Meer dan 10 miljoen gedupeerde Nederlanders liepen forse indexatieschade op als gevolg van een blunder bij de invoering van de Pensioenwet 2007.

De stichting PensioenVoldoen.NL bereidt een megaclaim voor van € 137 miljard tegen de Nederlandse Staat. Als er geen rekening wordt gehouden met de in de afgelopen jaren opgebouwde indexatieschade vallen pensioenen ook in de toekomst te laag uit.

De rechtszaak van PensioenVoldoen.NL gaat over een kardinale fout die is gemaakt bij de invoering van de Pensioenwet 2007. Het toenmalige kabinet heeft verzuimd de dwingende Europese pensioenrichtlijn (IORP I) op te nemen in die Pensioenwet.

‘Het is met het oog daarop dat we nu alarm slaan’, zegt Henk Krol van de stichting PensioenVoldoen.NL. ‘Als wij, zoals we verwachten, de rechter aan onze zijde vinden, dan zijn de pensioenrechten aanzienlijk hoger, en moet het ‘invaren’ in het nieuwe stelsel op basis van die rechten gebeuren. Gebeurt dat niet dan worden de Nederlandse pensioengerechtigden massaal benadeeld.’

De blunder in de pensioenwetgeving werd recent ontdekt na een diepgaand onderzoek naar de wetgevingsgeschiedenis. IORP I was vóór 2007 nog wel opgenomen in de Nederlandse Pensioen- en Spaarfondsenwet, maar door een fout van de Nederlandse wetgever in 2007, werd deze dwingende Europese regelgeving niet in de nieuwe Pensioenwet geïmplementeerd. 

 


Door: ANP