Gouds Dagblad | Weer minder mensen in de bijstand

Weer minder mensen in de bijstand

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Eind juni 2018 waren er 449 duizend bijstandsontvangers tot de AOW-leeftijd. Dit zijn er 19 duizend minder dan een jaar eerder. De daling deed zich, net als vorige kwartalen, alleen voor bij bijstandsgerechtigden onder de 45 jaar. Zowel onder personen met een Nederlandse achtergrond, als die met een migratieachtergrond is de bijstandsafhankelijkheid verminderd. De instroom van Syriërs in de bijstand is relatief sterk gedaald. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In onze regio is het aantal ontvangers van een bijstandsuitkering ook ligt gedaald. In 2017 ontvingen nog 65 per duizend inwoners een bijstandsuitkering, nu zijn dat er 61 per 1000 inwoners.

Voor het zesde kwartaal op rij zijn er in de leeftijdsgroep 27 tot 45 jaar minder bijstandsontvangers dan een jaar eerder. Het aantal jongeren onder de 27 jaar in de bijstand nam voor het derde kwartaal op rij af. Onder 45-plussers (tot aan de AOW-leeftijd) is nog een kleine stijging zichtbaar. Het groeitempo is wel sterk verminderd. Tussen juni 2017 en juni 2018 kwamen er 500 bijstandsontvangers bij. In de twaalf maanden daarvoor (juni 2016 tot juni 2017), bedroeg de stijging onder de 45-plussers nog ruim 7 duizend. De jaarlijkse verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is van invloed op de ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers in deze leeftijdsgroep. Door de leeftijdsverhoging moeten personen tegen de AOW-leeftijd langer wachten voordat zij de bijstand kunnen verlaten voor pensioen. In 2018 is de AOW-gerechtigde leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar.

Voor het tweede kwartaal op rij zijn er minder bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond dan een jaar eerder. Onder de personen met een Nederlandse of westerse achtergrond is al langer een daling zichtbaar. De ontwikkeling van het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse achtergrond is de laatste jaren sterk bepaald door de instroom van asielzoekers met een verblijfsvergunning. Deze instroom is afgenomen. Zo is de instroom van personen die in Syrië zijn geboren meer dan gehalveerd. In het eerste kwartaal van 2018 zijn 2 duizend Syriërs tot de AOW-leeftijd in de bijstand terechtgekomen, en hebben er 1,7 duizend de bijstand verlaten. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van 2017 stroomden nog 4,5 duizend Syriërs de bijstand in en 1 duizend er uit.


Foto: Digitaal Dagblad