Gouds Dagblad | Studietoeslag studenten met beperking beter

Studietoeslag studenten met beperking beter

mainImage

De Individuele studietoeslag voor studenten met een beperking wordt gewijzigd. De studietoeslag wordt weer naar het niveau van de Wajong 2010 teruggebracht: een normbedrag van € 300 per maand en is voor elke gemeente gelijk. Dat heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) bekend gemaakt.

De individuele studietoeslag geldt als inkomensaanvulling voor studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen.

Daarnaast zal ook de aanvraag- en toekenningsprocedure gelijk worden getrokken. De uitvoering van de individuele studietoeslag blijft bij gemeenten. Zij mogen alvast vooruitlopen op de wetswijziging die per 1 januari 2021 ingaat.

Aanleiding wijziging 
De aanleiding voor deze wijziging is een evaluatierapport van de Inspectie SZW, waaruit blijkt dat:

er een forse onderbenutting van middelen is 
de doelgroep voor gemeenten moeilijk bereikbaar is 
de door gemeenten toegekende studietoeslagen nogal van elkaar verschilden. . 

Uitvoering verbeteren
Ook zijn maatregelen aangekondigd om de uitvoering te verbeteren waardoor er, naar verwachting, meer studenten die vanwege een beperking niet kunnen bijverdienen, een beroep gaan doen op de regeling.

Een en ander vindt zijn beslag in een aangekondigde wijziging van de Participatiewet, medio 2020.