Gouds Dagblad | Nederlandse Gemeenten gaan armoe te lijf

Nederlandse Gemeenten gaan armoe te lijf

mainImage

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft acht maatregelen vastgelegd in een position paper om 320.000 werkende armen in Nederland te helpen.

De VNG wijst de gemeenten, de rijksoverheid en werkgevers op het belang van een betaalbare energietransitie, goede gezondheidszorg en de noodzaak om genoeg betaalbare woningen bij te bouwen.

De VNG vindt daarnaast dat de cao-lonen, en dan met name die van de lage en de middeninkomens beter moeten meestijgen met de inflatie.

Verder moet de rijksincasso onder de scan en alle hindernissen rond de privacywetgeving uit de weg worden geruimd, zodat het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau de doelgroep van werkende armen voor gemeenten in kaart kunnen brengen.