Top corporaties verdient schandalig veel

14 August 2022, 10:45 uur
Columns
mainImage

De deze week in Dagblad010 verschenen opsomming van de bedenkelijk hoge salarissen van de directeuren van de grote vier woningcorporaties in Rotterdam zijn goed gelezen. Hoge scores in de rubriek Meest gelezen.

De reacties op social media liepen uiteen. Het merendeel vindt het een schande, dat de top van Woonstad, Havensteder, Woonbron en Vestia jaarlijks bedragen van rond de twee ton en meer ontvangt.

Een minderheid van de lezers wijst erop dat het natuurlijk nergens op slaat om die gulle bezoldigingen te vergelijken met het brutoloon van de burgemeester. En dat in percentages uit te drukken. Want Aboutaleb zal heus wel meer krijgen dan de 150.000 euro, waar in het vierluik vanuit werd gegaan.

Dat mag zo zijn. Maar doet er eigenlijk niet zo toe. Bij het berekenen van het procentueel verschil tussen Aboutalebs loon en dat van bijvoorbeeld dat van directeur Hedy van den Berk is niet verdisconteerd dat de topvrouw van Havensteder voor zo'n veertig mille bijeensprokkelt met nevenfuncties.

Dé vraag die men zich na het lezen van al die inkomensgegevens uit de jaarrekeningen van de vier corporaties zou moeten stellen, luidt: Zijn die directeuren en overige toplieden werkelijk zo goed dat zulke hoge inkomens zijn te rechtvaardigen?

Zes vragen:

1. Moeten we blij zijn met corporatiedirecteuren, die achter de rug van hun huurders om aan de gemeente toezeggen duizenden van hun goedkoopste woningen duurder te maken? zie: https://dagblad010.nl/Rotterdam%20&%20Regio/corporatie-maakt-wijk-duurder-teruglezen

2. Moeten we juichen als een corporatie de Tweebosbuurt sloopt, zonder dat daar op normale wijze overleg over is gevoerd met de betrokken bewoners?

3. Zijn we verheugd dat een corporatie kiest voor de sloop van de Pompenburgflat met als gevolg dat de zittende bewoners in de stress belanden?

4. Vinden we het fijn dat de corporaties hun huurdersorganisaties nauwelijks de (financiële) mogelijkheden bieden om goed tegenspel te geven in de gesprekken over wat hun huisbaas de komende jaren van plan is te gaan doen?

5. Verheugen we ons erop dat de corporaties de komende jaren steeds meer huurwoningen in het middensegment gaan bouwen, waarvoor je pas in aanmerking komt als je meer dan 55.000 euro per jaar verdient? Dat terwijl de nieuwbouw van sociale huurwoningen (onder de 763 euro) beperkt blijft?

6. Moeten we het normaal gaan vinden dat de corporaties, die in Rotterdam 123.000 sociale huurwoningen - 39 % van het totaal - bezitten, steeds meer een koers gaan varen, die op gespannen voet staat met hun kerntaak: het zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens?

Luidt uw antwoord op deze vragen zes maal nee, dan vindt u het waarschijnlijk onterecht dat die zichzelf ‘Voorzitter van de Raad van Bestuur’ noemende directeuren twee ton per jaar betaald krijgen. U kunt zich eraan ergeren. Zo lang en intens als u wilt. Maar veel zal dat niet uitmaken.

Zal wel blijken uit de opsomming, die volgend jaar te maken is.