Nieuwe parel in Gouda!

16 April 2018, 10:19 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Column Theo Krins |

'Hofje van Jongkind' aan de Zeugstraat geopend!


Nadat ik in 2013 voor het eerst aandacht heb gevraagd voor deze parel aan de Zeugstraat zijn de hofjes nu weer zichtbaar voor het publiek. Twee ambitieuze ondernemers hebben de hofjes een nieuwe bestemming gegeven!

Iemand die tot voor kort door de Zeugstraat langs het voormalige pand van Van der Goes Wonen heeft gelopen, zal niet hebben beseft dat zich achter de voorgevel van dit pand een bijzonder monument bevindt: het Hofje van Jongkind.Bron: AD


De enige indicatie voor dit monument bevindt zich niet in de Zeugstraat, maar bij de tuin van het Verzetsmuseum. Daar staat de poort die ooit toegang bood tot de achter de Zeugstraat gelegen hofje. Het hofje dateert uit 1702 en de naam verwijst naar een Goudse notaris.Dit voormalig hofje biedt nu ruimte voor een 'intieme' lunch.

Adriaan Jongkind
Het gaat om de Goudse notaris Adriaan Jongkind. Hij overleed in 1700 als vrijgezel. Hij had daarvoor testamentair bepaald dat de diaconie zijn enige erfgenaam zou zijn. Voorwaarde was dat een bedrag van ƒ 9.000 bestemd zou worden voor het oprichten van een hofje, dat zijn naam zou dragen. De 11 woningen dienden voor de huisvesting van armlastige weduwen zonder kinderen of van oude vrijsters, die in Gouda woonachtig waren en behoorden tot Nederduits Gereformeerde Kerk.Nadat de laatste bewoonster het Hofje in 1959 verliet, kregen de beide huurwoningen aan de straatzijde een winkelbestemming.

Het poortje en de gang werden bij de winkelruimte getrokken, zodat een verkoper van modeltreintjes jarenlang zijn modellen kon uitstallen op schappen die in het poortje waren getimmerd.Dit hofje is nu de keuken geworden.

De achterliggende woningen raakten langzamerhand in verval.

Uiteindelijk kwam het complex in handen van een projectontwikkelaar uit Utrecht die nog altijd eigenaar is.

Toen Van der Goes Wonen dit pand huurde heeft de eigenaar toestemming gevraagd en gekregen om een moderne en bepaald geen fraaie winkelpui te plaatsen.

Het poortje werd eruit gehaald en herbouwd achter het Verzetsmuseum.

In 2013 betrok Van der Goes een ander pand en heeft dit pand lange tijd leeggestaan.

Herstel van de hofjes
Vanaf 2013 ben ik als raadslid en betrokken Gouwenaar aandacht gaan vragen voor het herstel van de hofjes en het terugplaatsen van de poort.

De eigenaar wil daaraan niet meewerken, maar heeft het pand wel opgeknapt en onder meer de gevel vernieuwd. Het pand is nu gesplitst in meerdere winkelruimtes.

Hofjes weer zichtbaar

Een paar maanden geleden lieten Eugene en Sandhya Meij hun oog vallen op één van de winkelruimtes en juist op die ruimte die toegang geeft tot de hofjes.

Ik ben heel blij dat zij de hofjes weer aan het publiek laten zien en zich inzetten om in ieder geval één hofje in oude glorie te herstellen. Ze zijn hiervoor een crowdfunding actie gestart.
Samen met Thierry van Vugt openen we 'Hofje van Jongkind'
Vanaf afgelopen weekeinde hebben deze ambitieuze ondernemers op deze locatie een koffiebar en koffiebranderij onder de toepasselijke naam 'Hofje van Jongkind'. Samen met wethouder Thierry van Vugt mocht ik de koffiebar officieel openen, wat ik uiteraard bijzonder heb gewaardeerd.

Verwijsbordje
Ik hoop dat er binnenkort een verwijsbordje gaat komen naar dit hofje, dat zoveel jaren verstopt is geweest. Dat zal het aantal bezoekers aan de Zeugstraat een extra impuls geven en zet ons als stad met historische hofjes nog meer op de kaart! En uiteraard gaan we ook ons best doen om de toegangspoort terug te plaatsen, al zal deze dan binnen moeten komen te staan, aangezien de voorgevel niet meer kan worden aangepast.

Met dank aan Paul Abels die ook over dit hofje heeft gepubliceerd en met mij aandacht voor deze parel heeft gevraagd.

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl

Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.