Gouds Dagblad | Luisteren. Dat kunnen we allemaal, toch?

Luisteren. Dat kunnen we allemaal, toch?

mainImage

Column Hanny Schoonderwoerd |

Luisteren. Dat kunnen we allemaal, toch?

Het is al wat jaren geleden, maar vergeten doe ik het nooit.

Ik was op een trainingsdag en tijdens een van de workshops kwam de vraag of iemand een kwestie in wilde brengen waar hij of zij geen raad mee wist. Eén deelneemster had wel iets waar zij maar niet uitkwam en meldde zich dus aan. Aan ons, de overige trainers, werd gevraagd om in een kring om haar heen te gaan zitten en niets anders te doen dan haar vol aandacht aan te kijken en te luisteren naar wat zij te vertellen had.

Eenvoudige opdracht toch? Zou je denken! Maar wat toen gebeurde, staat nog haarfijn op mijn netvlies.

Eén trainer stond op en ging weg. Een andere trainer ging op de grond zitten. Er ging er zelfs een op de grond liggen. Weer een ander keerde zich om. Ik wist niet wat ik meemaakte!

Ondertussen maakte de vrouw van de kwestie volop oogcontact met haar toehoorders, de overige trainers die gelukkig wél naar haar luisterden. Het resultaat was dat zij zelf haar vraag beantwoordde. Doordat ze niet onderbroken werd en door de oprechte aandacht kwam zij zelf met een oplossing. Geweldig om te zien.

Maar wat was er nu met die vertrekkende, liggende en zich omkerende trainers gebeurd? Waarom deden zij zo ‘gek’? Na afloop bleek dat zij het niet aankonden om alleen maar te luisteren. Zij voelden een te sterke aandrang om iets te zeggen (wat niet mocht in deze opdracht), om de vrouw te onderbreken. Dat waren zij als coach en trainer ook gewend. En daar waren zij toch voor?

En doen we dat niet allemaal? We denken dat we heel goed kunnen luisteren, maar ondertussen onderbreken we de verhalen van anderen. Geven we ongevraagd advies, nog voordat iemand is uitgepraat. Of leggen we hem of haar, bewust of onbewust, onze eigen visie op.

Wees eens een coach, een trainer, een collega of vriend die wat vaker op zijn tong bijt. Laat iemand uitpraten. Vul niet in voor een ander. Ga voor de oprechte aandacht voor het verhaal en de ander zal je dankbaar zijn! Sterker nog: door te luisteren heb je echt iets te vertellen. Wie wil dat nu niet?

Alleen zij die kunnen luisteren, hebben echt iets te vertellen.

Zie ook: www.mijnverhaalinklaretaal.nl/blog/

Over Hanny Schoonderwoerd
Hanny Schoonderwoerd is schrijf- en loopbaancoach in Gouda. Daarnaast is zij uitgever (www.uitgeverijklaretaal.nl) en geeft zij schrijftrainingen.
Iedereen heeft een verhaal. Het ontdekken van dat verhaal, van dát wat iedereen uniek maakt en hen onderscheidt van de ander, is altijd een rode draad geweest in haar werk.