Gouds Dagblad | Krijgt Gouda dit jaar een totaalverbod voor vuurwerk?
mainImage

Krijgt Gouda dit jaar een totaalverbod voor vuurwerk?

7 januari 2021, 19:30 uur
Columns

Column Theo Krins |

Krijgt Gouda dit jaar een totaalverbod voor vuurwerk?

Burgemeester Hubert Bruls (CDA) van Nijmegen roept het kabinet op vuurwerk definitief te verbieden met oud en nieuw. Deze jaarwisseling was vanwege corona een verbod ingesteld. Op basis van hoe oud en nieuw is verlopen, vindt Bruls, tevens voorzitter van het Veiligheidsberaad, het tijd dat ieder jaar zo’n verbod moet gelden.

„De eerste tekenen van het vuurwerkverbod smaken er bij mij naar dat we dit blijven doorzetten”, zegt Bruls tegen Omroep Gelderland. „Wat Nijmegen betreft sowieso, maar ik zou zeggen tegen het kabinet: ’Nu echt doorzetten, voor het hele land een vuurwerkverbod’. Ook voor volgend jaar.”

Het is geen geheim dat de ChristenUnie in Gouda al jarenlang pleit voor een verbod voor consumentenvuurwerk en in die zin zijn we blij met de oproep van Hubert Bruls.

We moeten overigens oppassen dat de discussies niet door elkaar gaan lopen, want rond het vuurwerk spelen wat mij betreft twee aparte discussies:

1.   Vuurwerkverbod vanwege diverse argumenten op het gebied van milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden

2.   Vuurwerkverbod vanwege de veiligheid

Milieu, gezondheid en arbeidsomstandigheden
Door het afsteken van vuurwerk komen zware metalen en chemische stoffen in lucht, bodem en grondwater terecht. In illegaal vuurwerk kunnen zelfs zeer schadelijke stoffen zitten, zoals cadmium en perchloraat. Daarom is illegaal vuurwerk gevaarlijker en schadelijker voor het milieu dan legaal vuurwerk!

Luchtvervuiling
Vuurwerk veroorzaakt luchtvervuiling. Op oudejaarsavond  - kort na middernacht - schieten de concentraties fijnstof omhoog. Vooral de eerste twee uur van het nieuwe jaar: dan zit er tientallen keren zoveel fijnstof in de lucht als normaal. Metingen rond de jaarwisseling laten zien dat er in steden meer fijnstof in de lucht zit dan daarbuiten.  

Het inademen van fijnstof is schadelijk voor je gezondheid. Vooral mensen met longproblemen of een zwakke gezondheid kunnen hier flink last van hebben.

Bodem- en watervervuiling
De schadelijke stoffen in onverbrande resten van vuurwerk en in de kleine stofdeeltjes, dalen neer en komen dan vooral in de bodem terecht. Het gaat dan om schadelijke zware metalen, zoals koper, barium, strontium en antimoon, en in het geval van illegaal vuurwerk mogelijk ook cadmium. Barium, antimoon en strontium zijn schadelijk voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties giftig voor dieren die in het water leven, en schadelijk voor planten.

Gaandeweg verplaatst de vervuiling zich naar het oppervlaktewater. Via deze weg levert vuurwerk een forse bijdrage aan de ophoping van zware metalen in het milieu. Die zware metalen kunnen niet worden afgebroken door biologische processen en blijven dus het milieu vervuilen. 

Voor koper worden de milieunormen in het water overschreden. Vuurwerk draagt daaraan bij: ongeveer 18% procent van al het koper in het oppervlaktewater komt uit vuurwerk.

Arbeidsomstandigheden
Wat ook niet onvermeld mag blijven is dat er vaak sprake is van slechte en gevaarlijke werkomstandigheden in de vuurwerkfabrieken. 

Veiligheid
Vanuit het oogpunt van veiligheid is ook veel te zeggen voor een verbod voor particulier vuurwerk. De vraag is dan wel of je een alternatief wilt bieden.

Wat mij betreft zou het mooiste zijn als we dat alternatief zoeken in milieuvriendelijke oplossingen als een show met drones en/of laser in combinatie met muziek.

Een (tijdelijk) alternatief kan zijn om op één of meerdere locaties onder toezicht van professionals of gecertificeerde vrijwilligers (er zijn maar weinig professionals beschikbaar) vuurwerk af te steken en zo het aantal ongelukken zoveel mogelijk terug te dringen als ook de hoeveelheid (deels illegaal) vuurwerk die wordt afgestoken.

Daarbij kan ook gedacht worden aan een speciale show voor kinderen!

Wellicht heeft u nog andere ideeën, dan hoor ik die graag! 

,,Vuurwerk moet worden afgestoken door mensen die er verstand van hebben, niet door leken.'' (Tjeerd de Faber, oogarts) 

Tenslotte
Ik ben benieuwd wat de nieuwe regering op dit gebied gaat doen en ook in Gouda zullen we in de gemeenteraad hierover dit jaar vast nog wel het gesprek met elkaar gaan voeren.

Voor nu wens ik u een gezond en veilig 2021!

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl 

Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.