Kosterlijke Ontdekking: Gebed om regen

24 July 2018, 19:13 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Column Maurits Tompot |

Kosterlijke Ontdekking: Gebed om regen

De profeet Elia had op de berg Karmel 450 priesters van Baäl en 400 van Astarte uitgedaagd om aan te tonen dat hun god de ware God was. Afgesproken werd dat de God die met vuur uit de hemel zou antwoorden, de ware God van Israël zou zijn.

Deze gebeurtenis is prachtig uitgebeeld in het bovenregister van glas 23 in de Sint Janskerk. Een knecht heeft zojuist liters water over het altaar gegooid om te tonen dat het geen truc was en kijkt hoe de bliksem uit de hemel schiet. Rechts heeft Elia de armen nog opgeheven na zijn gebed om vuur.

[caption id="attachment_65852" align="alignnone" width="300"] Interieur, gebrandschilderd glas nr. 23, bovenste gedeelte : De offerande van Elia[/caption]

Waarom bidt hij om vuur en niet om water? Het had al drie en half jaar niet geregend in Israël. En waar haalde de knecht het water vandaan?

Bij ons heeft het enkele maanden niet geregend, maar de rivieren en het IJsselmeer staan nog vol water. Veel boeren die hun oogst en inkomen zien verdrogen, bidden. Marokkaanse moslims in ons land bidden voor regen. Van onze kansels hoor ik nog weinig gebed om water, misschien omdat het hier geen agrarisch gebied is.

Op een steen waar de knecht van Elia zit, heeft de glazenier Wouter Crabeth woorden gebrandschilderd als graffiti: lll Regum Cap(ut).XVIII. Hij heeft dit waarschijnlijk overgenomen uit de Delftse Bijbel van 1477, waar blijkbaar nog sprake was van een derde Koningenboek.

Het negenendertigste vers uit dit hoofdstuk 18 vat het moment van het tafereel samen: ‘Ende doen dit al tvolc gesien had: so vielt op sine aensichte ende seide die here hi is god: die here hi is god’. In de Goudse bijbel staat: ‘Zij zien dat, heel de gemeenschap, en vallen op hun aanschijn; ze zeggen: de Ene, hij is God, de Ene, hij is God’!

Bij een voetbalwedstrijd zie je soms spelers knielen en bidden tot God, ja, van beide partijen. Wie en welke God moet nu verhoren?

Moet God Almighthy het gebed van de boeren verhoren of van de vakantiegangers, die alleen maar zon willen?

Laat het dan maar ’s nachts regenen, zou onze pragmatische premier als oplossing aandragen.

Bij de schenking van dit glas in 1562, door hertogin Margaretha van Parma, werden we niet vanuit Den Haag, maar reeds vanuit Brussel geregeerd. En toen waren er ook twee spelers op het Europese politieke veld, de Rooms-Katholieken en een clubje dat protesteerde, de Protestanten. In 1566 barstte de bom toen een afvaardiging van edelen op bezoek was geweest aan het hof in Brussel. Zij protesteerden bij de landvoogdes tegen de plakkaten der inquisitie en de tienden of de extra belastingen om de Spaanse soldaten te betalen. De Katholieken en Protestanten streden tegen elkaar om de ware God. Strijd om het geloof, een gebed zonder eind.

Staan er nu ook weer partijen tegenover elkaar in Nederland? Het is niet politiek correct om de beestjes bij de naam te noemen. Hopelijk vinden ze elkaar in de ene Schepper, die regen kan geven. Laten ze samen strijd voeren, protesteren tegen de klimaatsverandering, die we samen veroorzaken.

Om geen losse eindjes achter te laten: de Karmel ligt aan de zee en de knecht van de profeet had waarschijnlijk met zijn ezeltje zeewater gehaald, daar hebben wij tegenwoordig ook genoeg van door het smelten van de ijskappen. Gelukkig is er nog één land of continent in de wereld waar geen klimaatsverandering is.

[email protected]

Maurits Tompot is sinds november 2017 voormalig koster van de Sint-Janskerk en sinds die tijd ereburger van de stad Gouda.