Gouds Dagblad | Kaasfeest

Kaasfeest

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Column Maurits Tompot |

Kaasfeest

Wat ik vind van een Kaasfeest of schaatsbaan in de Gouwekerk?Tja, het gebouw is eigendom van een projectontwikkelaar, die kennelijk zelf mag beslissen.  Na de uitspraak van minister Bruno Bruins, moet ik nu heel voorzichtig zijn als ik zeg dat het gebouw na een ‘geestelijk failliet’ ontheiligd is of net als een ontmanteld ziekenhuis, een stapel stenen is.

Maar de Stichter van het christendom heeft 2000 jaar geleden ook nooit verkondigd: 'Gaat heen en sticht kerken, kathedralen of kloosters'.

Zijn volgelingen, de christenen waren een beetje dom. Jezus droeg op om de blijde boodschap te verkondigen en te zorgen voor weduwen en wezen, armen, zieken en gevangenen. De grote misstap vond plaats sinds de bekering van keizer Constantijn. De kerk werd listig verleid zoals Jezus ooit in de woestijn. Zij knielde wel voor de boze en spoedig werd de kerk een macht-instituut. Kruistochten, inquisitie en antisemitisme bracht ze zelfs voort.

We zitten nog opgescheept met deze rotte restanten van deze religie. Religies zijn in de regel als een heilloos huwelijk, zonder liefde, een systeem van regels. In een gezond huwelijk doe je dingen uit liefde. Al is je geliefde om te stelen, je steelt niet, spreekt geen kwaad van hem of haar, pleegt geen overspel enzovoorts.

God-s-dienst hoort een relatie te zijn in liefde en dankbaarheid. Het goede nieuws: de ware kerk bestaat uit levende stenen, uit mensen in wie de Geest van God woont.

Al heeft de beweging van Maasbach nog geprobeerd de Gouwekerk als kerkgebouw overeind te houden, het bleek wederom een megalomanisch streven. Inmiddels is de neo-gotische kruiskerk een rijksmonument en moeten we haar als gemeente bewaren voor het nageslacht.

Mag dit religieus erfgoed dus ge- of misbruikt worden voor kaasfeesten, schaatsbanen, winterfairs of tentoonstellingen van bijvoorbeeld 750 jaar geloven in Gouda?

Jazeker, de ruimte is niet meer geheiligd.

En iedereen is wellecome in de kerk, ja zelfs op zondag!

Amen.

Wil je reageren?: Maurits.Tompot@gmail.com

Maurits Tompot is sinds november 2017 voormalig koster van de Sint-Janskerk en sinds die tijd ereburger van de stad Gouda.


Foto: Digitaal Dagblad