IJsseldijk op goede hoogte houden

18 March 2019, 19:45 uur
Columns
mainImage

Column Marco Kastelein |

Droge voeten door IJsseldijk op goede hoogte te houden

De IJsseldijk op goede hoogte houden. Dat is de meest genoemde maatregel door Gouwenaars als hen wordt gevraagd hoe droge voeten te houden in Gouda. Dat spreekt mij zeer aan. Ik ben er de afgelopen jaren druk voor in de weer geweest. Het ging hier om de uitkomst van een enquête die CDA Gouda hield onder Gouwenaars. Ik kreeg als bestuurder van Hoogheemraadschap Rijnland de uitkomsten overhandigd tijdens een themabijeenkomst water in Gouda. 

Het verwijderen van tegels in tuinen en het vervangen van die tegels door groen scoorde ook hoog. Evenals het aanpakken van de zakkende bodem. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen. We zijn met al die thema's al volop aan de slag en ik blijf mij er ook graag de komende periode weer flink voor inzetten. Maar woensdag bent u eerst zelf aan zet. Dan vinden de verkiezingen plaats voor de provinciale staten en ook voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Ik ben uw Goudse nummer 2 vanuit het CDA op de lijst Rijnland. 

De afgelopen jaren is al veel inzet gepleegd om de IJsseldijk te verhogen en de dijk veilig te maken. Dat willen we zo houden. Bovendien is er een mooi pad aangelegd waar gewandeld kan worden en is er veel groen. Ook dat is belangrijk om water en groen slim te verbinden. Maar uiteraard is er meer qua resultaat. Ook voor Gouda. 

Niet alleen de IJsseldijk is aangepast. Ook hebben we als Rijnland meegefinancierd zodat de natuurspeelplek in Oosterwei feit werd. Kinderen hebben er de hele zomer al heerlijk kunnen spelen. Verder is aan de weerclub Gouda bij de kinderboerderij een peilschaal geschonken zodat het waterpeil gemeten kan worden. Ook werken we samen met het bewonersinitiatief Singelpark dat Gouda groener wil maakt. En in het kader van 'living lab' is samen met Gemeente Gouda en de universiteit van Delft getest hoe te werken aan de waterproblemen in de Binnenstad om tot oplossingen te komen. 

Immers droge voeten willen we allemaal! Voor een Gouda dat we door willen geven. Daar zet ik mij ook graag de komende periode weer voor in. Daarom vraag ik uw stem op 20 maart! Stem CDA!​

Over Marco Kastelein
Marco Kastelein is hoogheemraad en algemeen bestuurder voor het CDA bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, werkzaam bij het Pensioenfonds Werk en (Re)Integratie (PWRI), voorzitter beleggingscommissie, lid auditcommissie en voormalig lid Raad van Toezicht Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Verder is de Gouwenaar in zijn 'vrije tijd' voorzitter van de voetbalvereniging Jodan Boys. Kastelein was van april 2006 tot en met juni 2014 wethouder van de gemeente Gouda.