Goudse mantelzorgers in het zonnetje!

10 November 2018, 19:45 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Column Eppy Boschma |

Goudse mantelzorgers in het zonnetje!

Herfst is het. En dan toch in het zonnetje gezet worden? Ja, ja…..want vandaag is het de dag van de Mantelzorg. Deelt u ook een compliment uit aan mantelzorgers?

Waar zouden we zijn zonder die mensen die dag in dag uit voor anderen klaar staan? Ze vormen het cement van onze samenleving. Ook in Gouda. Het omzien naar elkaar brengen ze elke dag opnieuw in de praktijk. Dat verdient onze grootst mogelijke waardering.Gelukkig zijn er tal van initiatieven. Vanuit Gouda Bruist maar ook vanuit de kerken voor mantelzorgers. Ook is er de mogelijkheid als mantelzorger af en toe zelf respijt te nemen via zogenaamde respijtzorg. Maar dat kan meer en bereikt nog lang niet iedereen. Bovendien is het niet zo makkelijk als je intensief voor iemand zorgt dat stokje zomaar aan een ander te overhandigen. Vanuit mijn raadswerk zit ik daar bovenop en vanuit de gemeente bestaan plannen om die zogenaamde respijtzorg te versterken. Geen overbodige luxe als je bedenkt hoeveel mensen in Gouda zich inspannen voor de ander en hoe zwaar dat kan zijn.

Mantelzorgers vinden hun werk vaak ‘heel normaal’. ‘Je rolt erin, je kiest er niet voor als een partner, familielid of buurman je hulp nodig heeft’, hoor ik vaak. Natuurlijk is dat ook zo. Maar vanzelfsprekend is het niet. Het maakt dat niet iedereen die mantelzorg biedt, als zodanig bekend is bij gemeente of andere organisaties die af en toe iets zouden kunnen ‘ontzorgen’.
Anderzijds kan lang niet iedereen die zorg nodig heeft, terugvallen op een familielid of netwerk. Vandaar dat mantelzorgers echt het cement vormen in onze samenleving. Ook in Gouda. Laten we dat waarderen. Niet alleen vandaag tijdens de Dag van de Mantelzorg. Maar elke dag opnieuw.

Vanuit CDA Gouda geven we alle mantelzorgers een groot compliment. Doet u mee?

Zie ook www.blog.eppyboschma.nl

Eppy Boschma (1972), is getrouwd en moeder van drie kinderen in leeftijd van de basisschool, werkzaam bij VNO-NCW en MKB-Nederland waar ze zich bezig houdt met maatschappelijk verantwoord ondernemen en het organiseren van bezinningsbijeenkomsten op het gebied van levensbeschouwing, ethiek en ondernemen. Daarnaast is ze vice-voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA en raadslid voor CDA Gouda.