Funderingsproblemen in Gouda

3 April 2019, 09:13 uur
Columns
mainImage

Column Christiaan Quik |

Funderingsproblemen in Gouda

De laatste tijd is er in de lokale media veel aandacht voor problemen met funderingen in de Goudse wijk Korte Akkeren. Deze aandacht is ontstaan naar aanleiding van een brief van de gemeente Gouda die waarschuwt voor slechte funderingen. Deze brief is verzonden voordat begonnen wordt met het aanleggen van nieuwe riolering. De problemen met funderingen zijn voor Gouda niet nieuw. Al vele huizen hebben funderingsherstel gehad. In deze column meer over deze problematiek, mijn eigen ervaring als bezitter van een zakkend huis en waar je terecht kunt voor informatie.

Gouda al jaren ervaringsdeskundig
Al in de jaren ’90 en wellicht ook al eerder zijn al funderingen van woningen hersteld in Gouda. Dit probleem is dus niet nieuw. Voorbeelden van de funderingsherstel in de Warmoezierskade en IJssellaan kan ik me nog goed herinneren. Daarnaast weet ik zelf ook hoe het is om funderingsherstel te moeten uitvoeren (2014) en weet ik ook in Kort Haarlem een rijtje woning waarvoor dit binnenkort noodzakelijk is. in deze straten is de gemeente meestal nog niet in beeld gekomen voor financiering en hebben bewoners dit vaak zelf met elkaar geregeld. Wel lijkt het aantal gevallen van funderingsherstel toe te nemen. Daarin verandert de rol van de gemeente die mensen nu actief informeert om eventuele problematiek van zakkende huizen voor te kunnen zijn. Hiermee komt dit onderwerp in een ander licht te staan. Daarbij komt dat de kosten vaak hoog zijn, zeker als het gehele huis een nieuwe fundering nodig heeft. Dit kunnen bewoners vaak niet betalen en dit zorgt daardoor voor de nodige slapeloze nachten. Want als je geen woning meer hebt, wat dan? En als je je huis verkoopt met een funderingsprobleem is je huis minder waard…..

Mijn huis zakte ook
Zelf heb ik ook een zakkend huis gehad. De straat was netjes opgeknapt en er was nieuwe riolering aangelegd, voordat ik de woning in 2007 in de top van de woningmarkt in Kort Haarlem kocht. Ik dacht dat is mooi meegenomen, zo’n opgeknapte straat. In 2013 leek onze woning aan de voorkant echter te zakken. Na een half jaar meten was duidelijk dat er snel funderingsherstel noodzakelijk was. De woning zakte aan de straatzijde snel door zogenaamde negatieve kleef. Bij negatieve kleef gaan de inklinkende grondlagen aan je slechte fundering van je huis hangen. De extra belasting kan de houten paal niet meer houden, waardoor je huis gaat zakken. In 2014 hadden we dus een probleem. De oplossing was gelukkig goedkoper dan gedacht. We konden volstaan met gedeeltelijk funderingsherstel. Dit herstel was alleen nodig voor het voorste gedeelte van het huis en ze konden via de buitenzijde dit werk doen. Afgezien van het vooronderzoek kwamen we met nog 7 woningen uit op een prijs van circa €5.000,- per woning. Deze prijs was wel aangeboden toen de bouw zich in een diepe crisis bevond en niet zoals nu de bouw enorm in de lift zit.

Grootste probleem bij funderingsherstel was dat iedereen dit moest kunnen betalen. Uiteindelijk bleek dit door iedereen op een bepaalde manier toch mogelijk te zijn. Eén eigenaar woont echter in het buitenland. Ik weet nog goed dat ik in mijn beste Engels geprobeerd heb uit te leggen dat als hij z’n fundering niet hersteld, zijn huis instort. Gelukkig was deze mail overtuigend genoeg!

Waar kan ik informatie vinden?
De gemeente Gouda is steeds meer bezig om goede informatie te verschaffen aan de inwoners over dit probleem. De meeste informatie en ook informatie over veelgestelde vragen kun je hier vinden. Daarnaast is de gemeente Gouda een pilot begonnen om samen te werken met het landelijke Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF). Het fonds gaat ervan uit dat iedere eigenaar zijn eigen funderingsherstel betaalt. Maar het fonds biedt perspectief voor de eigenaar-bewoner die onvoldoende financiële draagkracht heeft voor een lening. In het geval het inkomen te gering is, moet de gemeente garant staan bij het fonds. Op dit moment wordt onderzocht op welke manier de gemeente Gouda verder wil met deelname aan het fonds. Voor de zomer van 2019 zal hierover een besluit worden genomen. Ik zelf ken de voorwaarden nog niet waaronder de gemeente Gouda mee kan doen en welke kosten en risico’s dit met zich meebrengt. Ik vind het echter wel van belang dat ook de gemeente zorgt dat funderingsherstel kan worden betaald en doorgaat, ook als de inwoners het niet kunnen opbrengen. Te lang wachten levert soms te hoge kosten op……. Rond de zomer vervolg ik deze blog als de gemeenteraad een besluit over deelname aan het fonds heeft genomen.

Tot slot
Heeft u nog goede ideeën hoe wij in Gouda deze funderingsproblematiek goed kunnen gaan aanpakken? Ik hoor graag uw suggesties, dan kan ik die bij de behandeling van het 'Fonds Duurzaam Funderingsherstel' in de gemeenteraad inbrengen!

Zie ook www.christiaanquik.blogspot.nl

Christiaan Quik is raadslid voor de ChristenUnie Gouda en zet zich in voor de onderwerpen duurzaamheid, ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbare ruimte.