Gouds Dagblad | Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Column Maurits Tompot |

Kosterlijke Ontdekking: Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen

Wie dat zegt, bedoelt dat het nooit zal gebeuren. Pinksteren, dat van het Griekse 50 stamt, was 50 dagen na Pesach of Pasen. Er bestaan zelfs varianten: als Pasen op vrijdag valt of met sint-juttemis.

En toch is het gebeurd! Ik las het pas in het plaatselijke parochieblaadje: ‘De Voorloper’. Ik citeer pastor Paul Schuurmans, diaken: ‘Op de avond van de Eerste Paasdag, die eerste dag van de week, schenkt Jezus, volgens de evangelist Johannes (20:22) aan Zijn leerlingen de Heilige Geest. Er staat: ‘Daarna blies Hij op hen en zei: ‘Nu hebben jullie de Heilige Geest gekregen.’

Wel ooit wel gelezen, maar zo’n combinatie maak je niet. Een geestelijke inspireert je om weer enthousiast te worden, ‘en thou’, vol van God.

Is het een eyeopener dat alle zeven bijbelse feesten of hoogtijdagen profetisch zijn? Drie van deze feesten zijn vervuld 2000 jaar en vier moeten nog in vervulling gaan.

Hé, dat oude boek wordt ineens erg spannend.

Het eerste feest Pesach, was altijd op de 14e van de Nissan, zeg maar 14 april. Rond die tijd wordt nu ook het christelijke Paasfeest gevierd dat de zonkalender volgt in plaats van de Joodse maankalender.

Direct na Pesach vierde men het feest van De Ongezuurde broden en vervolgens, afhankelijk van het weer, werd de eerstelingengarf als een beweegoffer door de priester in de tempel bewogen. Dit wijst zowel op de opstanding als op hemelvaart, beiden vervuld zo’n 2000 jaar geleden. Precies 7 weken plus één dag na Pesach, was het Pinksteren, dat ook vervuld werd in Jeruzalem.

Er volgde een lange tijd van het inhalen van de oogst. Toen kwam het Feest der Bazuinen, gevolgd door Grote Verzoendag en als afsluiting het Loofhutten feest en de eeuwige sabbath.

Deze feesten moeten nog in vervulling gaan, maar hoe en wanneer? Dat vergt enige studie of schatgraverij.  

Reageren? Maurits.Tompot@gmail.com


Foto: Digitaal Dagblad