Alleen een positieve benadering helpt

31 December 2022, 10:08 uur
Columns
mainImage

Onlangs is er een onderzoek met de naam “Burgerperspectieven” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) verschenen. Een van de uitkomsten is dat Nederlanders somber zijn over hoe het land ervoor staat. Naast de zorgen over economie, politiek en woningnood, zijn veel mensen bezorgd over oplopende tegenstellingen, zo stelt het SCP.

Dat is eigenlijk een beetje raar, zeker als je leest dat de overgrote meerderheid van onze bevolking dat kenbaar heeft gemaakt en dat ik in de dagelijkse praktijk zie dat heel veel mensen er zeker in het verkeer eigen regeltjes op nahouden, er een potje van maken.

Daarnaast wemelt het van volgelingen van stemmingmakers en complotdenkers, worden om de haverklap demonstraties georganiseerd, hebben influencers veel invloed op de publieke opinie en wordt er om de minste of geringste reden liefst anoniem bedreigd.        

Driekwart van de Nederlanders geeft aan dat de meningsverschillen in het land toenemen en dat mensen het idee hebben dat we elkaar steeds meer in de haren vliegen. Diezelfde driekwart is van mening dat dergelijke ontwikkelingen onwenselijk zijn.

Dat we onverdraagzamer worden, komt waarschijnlijk door wat mensen zien in het politieke debat, op sociale media en in bijvoorbeeld talkshows. Uit het SCP-onderzoek blijkt dat een relatief kleine groep mensen naar verhouding veel invloed heeft door het ventileren van extreme meningen en daar in de pers ook nog eens veel aandacht voor krijgt. Ook ergeren veel mensen zich aan protestacties die overlast bezorgen.

Als de conclusies van het SCP juist zijn geeft dat hoop voor de toekomst. De overgrote meerderheid van onze bevolking is de polarisatie beu.

Tijd om op te staan, tijd om de mening van minstens driekwart van onze bevolking niet meer te laten overschreeuwen door een fanatieke, vaak vasthoudende kleine minderheid.

Tijd om de Wet op de Privacy aan te passen en het niet meer mogelijk te maken anoniem medeburgers, leden van de regering of andere publieke personen te bedreigen. Strafbaar stellen dus!

Wie een mening heeft, mag deze op een fatsoenlijke manier ventileren in dit gelukkig o zo vrije Nederland. Dat moet vooral zo blijven, want het publieke debat blijft nodig om met elkaar te groeien naar een op democratische wijze gevormde samenleving.

Samen staan we sterk door samen pal te staan voor saamhorigheid en goed burgerschap.

Dan kom ik weer terug op het zogenaamde inclusief denken: rekening houden met elkaar. Een oude wijsheid hierbij is nog steeds geldig: Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Een mooi voornemen voor 2023!