Gouds Dagblad | Werken aan het energienet van morgen

Werken aan het energienet van morgen

mainImage

Om in de toekomst Gouda te kunnen blijven voorzien van voldoende elektriciteit worden door Stedin momenteel extra verbindingen en kabels aangelegd. En daar zitten joekels van kabels bij.

Met name in de omgeving van het Bolwerk, Mallegatsluis, IJsseldijk/Waaiersluis wordt hard gewerkt aan het energienetwerk van morgen. En wel met een 50 KiloVolt-electriciteitskabel van het station Bolwerk, de Sint Mariewal, via de Turfsingel naar het station IJsseldijk/Waaiersluis.

De 50kV-verbinding van circa 3 kilometer lang loopt van het station Bolwerk naar station IJsseldijk/Waaiersluis en bestaat uit 3 kabels van 400mm2. In dit tracé zijn diverse boringen opgenomen waaronder de uitgevoerde gestuurde boring schuin onder de Turfsingel en een nog uit te voeren gestuurde boring onder de Hollandse IJssel door.

Het tracé kruist de Turfsingel. Om dit te realiseren is er voor de benodigde verbindingen (10kV en 50kV) een gestuurde boring (van 280m) uitgevoerd schuin onder de Turfsingel door. De boring startte aan de Sint Mariewal en kwam boven ter hoogte van het Cultuurhuis. Van daaruit zijn de mantelbuizen onder de Turfsingel doorgetrokken. De komende weken staat de gestuurde boring onder de Hollandsche IJssel op het programma en het maken van de verbinding met station station IJsseldijk/Waaiersluis. Het project wordt naar verwachting januari 2020 afgerond.


Foto: Parole, Pieter van Vliet