Gouds Dagblad | Vraag naar bouwvakkers blijft groot

Vraag naar bouwvakkers blijft groot

mainImage

De vraag naar bouwvakkers blijft ook in de komende jaren groter dan het aanbod. Pas na 2020 komt de sector in wat rustiger vaarwater terecht, zijn de verwachtingen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Dan komen er namelijk ook weer meer mensen van de opleidingen af en kan de arbeidsmarkt in balans komen.

De werkgelegenheid steeg afgelopen jaar met bijna 4 procent naar 442.000 voltijdsbanen. Tot en met 2023 komen daar naar verwachting nog 42.000 voltijdsbanen bij, waardoor de werkgelegenheid in de bouwsector weer op het niveau van voor de crisis is.

De productie van de sector is afgelopen jaar met 6,5 procent toegenomen tot 70 miljard euro. Op dat vlak is het niveau van voor de crisis inmiddels bereikt. De onstuimige groei zet dit jaar en volgend jaar nog door met percentages van rond de 5 procent. Daarna vlakt de groei wat af. Het EIB ziet een bouwproductie in 2023 die een vijfde hoger ligt dan vorig jaar.

Investeringen in duurzaamheid zijn nu al een belangrijke aanjager van de groei in de bouw. Die investeringen worden bovendien steeds belangrijker. Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen was vorig jaar 65.000. Dit jaar moeten dat er 66.000 worden en volgend jaar 70.000. In de drie jaren daarna ligt het aantal voltooide woningen rond de 75.000.