Gouds Dagblad | Vaste Burcht wordt verbouwd

Vaste Burcht wordt verbouwd

mainImage

Vaste Burcht, het kerk- en ontmoetingsgebouw in de wijk Bloemendaal, wordt grondig verbouwd. 

Sinds 1974 is de Vaste Burcht in Gouda weinig veranderd. De gemeente van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt wil graag op deze plek blijven en ziet toekomst in het gebouw.

Het pand, dat destijds sober en doelmatig is neergezet, was na 44 jaar toe aan een uitgebreide renovatie. De handen werden ineengeslagen om een plan te maken, waarin achterstallig onderhoud, uitbreiding van de functionaliteit en verbetering van de uitstraling hand in hand gaan; binnen de muren van het gebouw. Ook installaties en elektra moeten dringend worden gemoderniseerd en verduurzaamd.

Vaste Burcht is een plek om samen te komen. Gemeenteleden van jong tot oud maken in kleine en grote getale gebruik van het gebouw. De wens om samenkomen en ontmoeten beter te faciliteren is dan ook leidend geweest in het ontwerp. Dit leidt tot een gemoderniseerd en fris gebouw waarmee de gemeente weer voor jaren vooruit kan.

De planning voorziet in een oplevering op vrijdag 29 maart. Dan gaat de kerkgemeente weer zelf aan de slag en na 2 à 3 weken kunnen de gebruikers weer in het vernieuwde kerkgebouw terecht.

Tijdens de verbouwing is er voor het kerken en de catechisatiegroepen onderdak gevonden op de Prins Willem Alexanderkazerne. Dit gebouw is door de Goudse Waarden tijdelijk in gebruik.

Open Kaart maakte een Definitief Ontwerp, geholpen door gebruikers van het gebouw. Het ontwerp brengt licht en ruimte in het gebouw, dat gemoderniseerd wordt met aandacht voor gebruik en sfeer en ruimte voor ontmoeting.


Foto: Parole, bureau voor journalistieke producties