Gouds Dagblad | Schaarste op woningmarkt weer toegenomen

Schaarste op woningmarkt weer toegenomen

mainImage

Het aanbod op de woningmarkt is landelijk - na enkele kwartalen van stabilisatie - toch weer flink afgenomen en wel met 13,9% naar 38.159 woningen. Het aanbod in de Goudse regio is met 7% afgenomen naar nu 494 woningen.

De daling bij appartementen is met 8,1% iets minder sterk. Voornaamste reden van deze daling is een tegenvallend aantal woningen dat te koop is gezet. Vraagprijzen stijgen fors met 9,5%; bij appartementen zeer fors met ruim 16%. Het aantal transacties is minimaal gestegen met 0,9% naar 36.365 woningen.

Het aantal verkochte vrijstaande woningen daalde juist en wel met ruim 4%. In de prijsklassen tot 250.000 euro daalt het aantal transacties; in de hogere prijsklassen is juist sprake van een toename die het grootst is, maar liefst 20%, in de prijsklasse tussen 350.000 en 400.000 euro.

Verkoopprijzen nemen nog wel steeds toe (nu 7,2%) maar de mate van prijsstijging vlakt af. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt nu €313.000. Bijna 40% van de woningen wordt boven de vraagprijs verkocht. De KI[1] bedraagt nu landelijk 3,1 maar verschilt enorm per regio.

Dit kwartaal werden er 6.900 nieuwbouwwoningen verkocht, een daling van 8,4%. Daarbij stijgt het aanbod met 17% naar 15.900 stuks. Gemiddelde prijs voor een nieuwbouwwoning ligt nu op €391.000 en dat is 14% meer dan een jaar terug. KI bedraagt 7,5.

Regio Gouda
Deze regio omvat de gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Boskoop, delen van Zuidplas en Waddinxveen. De hoeveelheid aanbod is met 7% afgenomen naar nu 494 woningen. Daarvan zijn er onder meer 163 vrijstaand (kleine daling) en 144 tussenwoningen (kleine stijging). De hoeveelheid nieuw aanbod dit kwartaal blijft gelijk met 535 woningen. Vraagprijzen stijgen met 8,8% maar van appartementen ongeveer het dubbele. Een op de zes woningen staat een jaar of langer te koop.

Het aantal  transacties stijgt met 1% naar nu 501 woningen. De tussenwoning is verreweg het meest verkochte woningtype met 215 stuks, een stijging van 3,5%. Er worden 18% minder vrijstaande woningen verkocht. Transactieprijzen lopen met 6,5% op naar nu €289.000. Alle woningtypen kennen hogere transactieprijzen. Vrijstaande woningen noteren zowel absoluut (€47.000) als relatief (9,1%) de grootste toename. 41% van de woningen gaat weg boven de vraagprijs. De verkooptijd bedraagt in deze regio 38 dagen, exact het landelijk gemiddelde.

De woningmarkt blijft in deze regio nagenoeg onveranderd oververhit met KI = 3,0 nu. Daarmee is deze regio overigens toch iets minder krap dan de omliggende regio’s en is ook het prijsniveau nog relatief gunstig. In de gemeenten Gouda en Waddinxveen zijn vooral kleinere appartementen (tot 80 m2) minstens net zo schaars als in de 4 grote steden met KI = 1,2. Gouda kent een vrij constante instroom vanuit de 4 grote steden met, van die 4 steden, de meeste kopers uit Rotterdam.

Conclusie
De druk op de woningmarkt bestaande bouw is landelijk gezien toch weer wat toegenomen door achterblijvende hoeveelheden nieuw aanbod. In de nieuwbouw echter is juist sprake van meer nieuw aanbod met tegelijk wat dalende transactieaantallen. Gevolg is dat in het nieuwbouw-segment als geheel geen sprake is van schaarste. De woningschaarste geldt ook voor de Goudse regio en houdt aan.

De KI[1]
De krapte-indicator (KI) is de verhouding tussen aanbod en vraag. Deze wordt uitgerekend door het staande aanbod te delen door het aantal transacties in een maand (beter: 3 x aanbod te delen door aantal transacties in een kwartaal). Lager dan 5 is een krappe (verkopers-)markt, tussen 5 en 10 is evenwichtig, boven de 10 is een ruime (kopers-)markt.

 


Foto: Alpha Makelaardij