Gouds Dagblad | Opvang van kwetsbare kinderen

Opvang van kwetsbare kinderen

mainImage

De familie Boon biedt in een nieuw gebouwd huis aan de rand van Gouda ruimte aan drie pleegkinderen die een zorgindicatie voor een gezinshuis hebben. “Wij doen al meer dan tien jaar aan pleegzorg”, geeft Anne Marie Boon aan. “We wilden dit blijvend doen. Toen is gezinshuiszorg op ons pad gekomen.”

Drie dochters
In februari 2016 kocht het echtpaar Boon een stuk grond met het idee om een gezinshuis te starten. Het huis moest voldoende plek bieden aan een aantal pleegkinderen, naast het eigen gezin dat ook nog drie dochters van 15, 12 en 8 jaar telt. “Tien jaar geleden is onze eerste pleegdochter bij ons komen wonen”, vertelt Mark Boon. “Zij is nu 21 en studeert in Eindhoven, maar ze heeft ruim acht jaar bij ons gewoond en draait nu nog steeds mee in ons leven. Twee jaar later is er een jongetje bij ons gekomen. Hij was toen drie jaar en wij waren al zijn vijfde plek. Hij woont hier nog steeds.”

In februari van dit jaar was het nieuwe huis voldoende klaar om daar te gaan wonen. Op 22 maart werd Gezinshuis Manoah ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. “Wij zijn met Profila Zorg in Rotterdam gematcht. Zij bieden ondersteuning door gedragswetenschappers. Wij willen een zo gewoon mogelijk gezin zijn”, stelt Mark.

Vaste structuren
Sinds september is er een jongetje van vijf in Gezinshuis Manoah geplaatst. “Het is heel belangrijk dat je deze kinderen vooral duidelijkheid geeft en veel liefde, maar ook vaste structuren. Voor hen is structuur veel belangrijker dan bij een ‘gewoon’ kind”, legt Mark uit.

Anne Marie heeft een achtergrond in het speciaal onderwijs. Zij heeft haar baan opgezegd om fulltime aan de slag te gaan als gezinshuisouder. “Een kind dat in pleegzorg valt, kan elk willekeurig kind zijn. Gezinshuiskinderen hebben meer begeleiding nodig. Onze doelgroep bestaat uit kinderen met psychiatrische problematiek; kinderen met hechtingsproblematiek en kinderen die iets traumatisch hebben meegemaakt wat ze een plek moeten gaan leren geven.”

Een stem
Er zijn nog twee lege kamers in Gezinshuis Manoah. Momenteel is het echtpaar in gesprek met een jongen van 14. “Wij schatten eerst in wat dit met onze meiden gaat doen. Onze twee oudste dochters zitten daar qua leeftijd omheen. Dat is een leeftijd waar je niet persé op een kind van 14 zit te wachten, daarom hebben ze ook een stem in het verhaal. Als dat geen match oplevert, moeten we er ook niet aan willen beginnen.”

Gezinshuis als onderneming
In 2016 zocht een accountant, die in het verleden bij de Rabobank had gewerkt, contact met Rabobank Hollandse IJssel. In Gouda zou een gezinshuis komen, maar het is in het algemeen moeilijk om een financiering voor een gezinshuis te krijgen, omdat die huizen te groot en daarmee te duur zijn voor een gewoon gezin. “De Rabobank bekijkt gezinshuizen als een onderneming”, vertelt Ellen Hoogenraad,
Accountmanager MKB | Bedrijven bij Rabobank Hollandse IJssel. “De Rabobank had op die manier al meer gezinshuizen in Nederland gefinancierd, waardoor wij de familie Boon heel snel konden helpen..."


Foto: Rabobank Hollandse IJssel