Gouds Dagblad | Kenniscafé over circulair bouwen gemist?

Kenniscafé over circulair bouwen gemist?

De bouwsector heeft te maken met grote uitdagingen als het gaat over circulair bouwen. Het streven is hergebruik van materialen te stimuleren. Tijdens een inspirerend kenniscafé vertelden belanghebbenden uit de sector op woensdag 18 september over mogelijkheden en uitdagingen. Een aantal sprekers gaf zijn zienswijze op het onderwerp.

Het kenniscafé werd gehouden door Platform Groene Hart werkt! en vond plaats bij Merosch in Bodegraven. Heb jij het kenniscafé over circulair bouwen gemist? Bekijk dan de bovenstaande aftermovie.

Groene Hart Werkt!
Het inspirerend kenniscafé werd gehouden door Groene Hart Werkt! Groene Hart Werkt! is hét regionale platform voor circulaire economische initiatieven in het Groene Hart.

Groene Hart Werkt! verbindt ondernemingen, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid met elkaar. Voorop staat het mogelijk maken van samenwerking tussen deze partijen aan circulaire initiatieven om de regionale economie te versterken en de arbeidsmarkt te verbeteren.

Via Groene Hart Werkt! verstevigen partijen hun samenwerking, delen hun kennis en netwerk, en realiseren samen kansrijke (regionale) projecten.

Zie ook groenehartwerkt.nl