Gouds Dagblad | Jongeren met sleutelfunctie krijgen voorrang

Jongeren met sleutelfunctie krijgen voorrang

mainImage

Woningpartners Midden-Holland gaat 12 van de 24 startersappartementen in Middenwillens verhuren aan jongeren tot 28 jaar met een ‘maatschappelijke sleutelfunctie’. Er kwamen veel aanmeldingen binnen voor voorkeursexperiment. In totaal 12 leraren, 34 zorgmedewerkers en 1 jonge hulpverlener hopen aanspraak te maken op een voorrangsregeling op de woningmarkt. 47 Jongeren met ‘sleutelfunctie’ dingen mee om voorrang te krijgen op een Gouds huurhuis.

Woonpartners Midden-Holland kreeg in totaal 393 reacties voor de 24 starters­appartementen in Middenwillens. In de doelgroep van 18 tot en met 22 jaar reageerden 121 jongeren (30%). "We kregen 272 reacties (70%) in de groep 23 tot en met 28 jaar. Van deze jongeren heeft 12% zich aangemeld voor de toewijzing van een woning op basis van een maatschappelijke sleutelfunctie. De aanmeldingen komen uit de sectoren onderwijs (12 reacties), de zorg (34 reacties) en één vanuit brandweer of politie. De meeste kandidaten hebben als werkgever het Carmelcollege, Gemiva of Zorgpartners", aldus Woningpartners Midden Holland.

Veel reacties
De bekendmaking dat Woonpartners Midden-Holland woningzoekenden met een maatschappelijke sleutelfunctie voorrang geeft bij het toewijzen van sociale huurwoningen heeft veel reacties losgemaakt. Naast steunende reacties waren er ook afwijzende reacties. “Dat ons initiatief discussie losmaakt is begrijpelijk gezien de grote woningnood onder alle woningzoekenden in de regio. Toch is het van belang om juist jonge mensen met een sleutelfunctie voorrang te geven op de huurwoningmarkt. Niet alleen voor de concurrentiepositie van het Groene Hart, maar ook voor de sociale draagkracht in de wijken” aldus René Mascini, directeur-bestuurder.

Geen keus
In de gemeente Den Haag, Rotterdam en Utrecht wordt ook voorrang gegeven aan mensen met een maatschappelijke sleutelfunctie bij de toewijzing van woonruimte. "In die zin hebben we geen keus en moeten we de concurrentie aangaan met de grote steden om leerkrachten en zorgverleners aan onze regio te binden."

En als men zich afvraagt of het aan Woonpartners is hier invulling aan te geven? Dan is het antwoord van René Mascini: "Iedereen profiteert ervan dat binnen het Groene Hart de vacatures met een maatschappelijke sleutelfunctie worden ingevuld. De toewijzing van 12 woningen aan leerkrachten en zorgverleners is een eerste stap. Dit is met instemming van de gemeente Gouda uitgevoerd. De bevoegdheid is vastgelegd in de Huisvestigingswet en de gemeentelijke huisvestingsverordening”.


Foto: Woningpartners Midden Holland