Gouds Dagblad | Hoe veilig is ons huis, auto en onze wijk?

Hoe veilig is ons huis, auto en onze wijk?

mainImage

Hoe veilig is ons huis, auto en onze wijk en wat kunnen wij als bewoners daar aan doen? Maandagavond 28 oktober houdt de Bewonersvereniging Watergras – samen met de politie Gouda en voorbereid door een werkgroep bewoners – een informatieavond: Hoe maken wij met elkaar de wijk maximaal veilig tegen inbraak en criminaliteit?

Donkere dagen: meer criminaliteit
Met het invallen van de donkere dagen neemt de kans op criminaliteit toe, zo leert de ervaring. Denk aan inbraken in huizen en auto’s. Inwoners blijken veel ellende te kunnen voorkomen door goed voorbereid de winter in te gaan en preventieve maatregelen te nemen. In samenwerking met de politie streeft Bewonersvereniging Watergras zo naar een maximaal veilige wijk.

Wat kun je verwachten?
De politie doet de aftrap en vertelt over hun werk, met name over de situatie in de Water- en Grassenwijk, en over het effect van preventieve maatregelen. Na de pauze ziet je een verrassende presentatie over allerlei preventieve maatregelen, toegespitst op concrete en praktische oplossingen. De werkgroep heeft veel informatie verzameld, met name ook over camera’s, waar je als leek nauwelijks weet waar je op moet letten.

Wanneer en waar bent u welkom?
Maandagavond 28 oktober, in de aula van de voormalige PWA-Kazerne, Groen van Prinsterersingel 44. De zaal is open vanaf 19u15 en het programma start om 19u30. Na afloop is er gelegenheid tot informeel napraten onder het genot van een drankje. Voor aanmelding en nadere info: info@watergrasgouda.nl