Gouds Dagblad |  Duizend woningen in Spoorzone Gouda

 Duizend woningen in Spoorzone Gouda

mainImage

In de Spoorzone Gouda worden de komende jaren 1.000 woningen ontwikkeld. De provincie helpt daarbij door inzet van kennis en kunde via de zogeheten Vliegende Brigade. Deze pool van experts zorgt ervoor dat de woningbouw in de provincie versneld wordt.
 
In Zuid-Holland moeten tot 2025 100.000 woningen gebouwd worden. Plannen daarvoor zijn er genoeg, het is vooral belangrijk dat die gerealiseerd worden. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “Dat is niet altijd gemakkelijk, onder meer doordat gemeenten capaciteit tekort komen. Denk aan inzet van planeconomen of vergunningverleners. Daarom hebben we de Vliegende Brigade opgezet. Zo helpen we gemeenten met menskracht. Ook kan de brigade ingezet worden voor advies op het gebied van energietransitie of leegstand.”

Geschikte locatie
In de Spoorzone Gouda wordt hard gewerkt aan de woningbouwopgave; tot 2025 worden 1.000 woningen gebouwd. Wethouder Rogier Tetteroo: “In Gouda en de hele regio is veel vraag naar stedelijk wonen. We werken aan een aanbod voor iedere portemonnee, dichtbij de historische binnenstad en dichtbij het station.” 

Bom-Lemstra noemt de Spoorzone een goed voorbeeld van een locatie waar je binnen de bestaande stad woningen kunt bouwen. “Dichtbij voorzieningen en goed openbaar vervoer. Dat is waar mensen willen wonen. Met dit project laten we zien dat het kan. Laten we dit soort locaties eerst ontwikkelen voordat we het schaarse groen aanspreken.”

Integraal plan
De Spoorzone Gouda is de eerste locatie waar de Vliegende Brigade aan de slag gaat. Maarten de Vries, een strategisch adviseur van adviesbureau Over Morgen, helpt bij het opstellen van een integraal ontwikkelperspectief. ”Bij een binnenstedelijke locatie als deze is het van groot belang vroegtijdig in beeld te hebben wat er voor nodig is om een toekomstbestendige wijk te realiseren. Hierbij besteden we integraal aandacht aan thema’s als wonen, economie, duurzame mobiliteit, energie, klimaatadaptatie en groen. Een dergelijk ontwikkelperspectief biedt een heldere uitnodiging aan geïnteresseerde marktpartijen en helpt om het ontwikkelproces te versnellen.”