Gouds Dagblad | De Vliegende Brigade actief in Gouda

De Vliegende Brigade actief in Gouda

Veel mensen willen graag in Zuid-Holland wonen, en daardoor neemt de woningvraag toe. Er zijn veel plannen om die woningen te bouwen, maar de realisatie blijft vaak achter. Om deze woningbouwprojecten te versnellen, heeft de provincie de Vliegende Brigade opgericht.

De Vliegende Brigade neemt als middenbestuur de verantwoordelijkheid om Zuid-Holland duurzaam en evenwichtig te vormen en maken daarbij gebruik van onze positie, kennis en netwerk, zodat met de samenleving ondernemen, reizen, wonen en recreëren in Zuid-Holland wordt geoptimaliseerd.

Voor meer info zie www.zuid-holland.nl/vliegende-brigade/