Gouds Dagblad | Wooncorporaties gaan in begrijpelijke taal communiceren

Wooncorporaties gaan in begrijpelijke taal communiceren

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Ron de Haas van Mozaïek Wonen en Astrid De Rijk van Woonpartners Midden-Holland hebben dinsdag 18 december het taalakkoord getekend met het Taalhuis Gouda in de Bibliotheek Gouda. Daarmee bekrachtigen beide woningcorporaties dat de medewerkers hun best doen om de dienstverlening te verbeteren door in een begrijpelijke taal te communiceren met de huurders. Ook worden medewerkers begeleidt in het signaleren van laaggeletterdheid (*).De ambitie van dit Taalakkoord is om in Gouda de komende 3 jaar van minimaal 500 laaggeletterden per jaar, die nu nog niet worden bereikt, het taalniveau meetbaar sterk te verbeteren. In september vorig jaar is dit Taalakkoord ondertekend door maar liefst 27 partijen zoals zorg- en hulpverleners en werkgevers. en meteen in te zetten op preventie waardoor het taalniveau van de geholpen personen niet meer afneemt Alle Gouwenaars met een taalvraag kunnen in het Taalhuis geholpen worden. Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekgouda.nl/leren/taalhuis.htmlHulp bij taal
2,5 miljoen mensen in Nederland hebben grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer. Van de beroepsbevolking (leeftijd tussen de 16 en 65 jaar) is 1 op de 9 inwoners laaggeletterd, ook in Gouda is dit het geval. In Gouda wordt geschat dat minimaal 9000 Gouwenaars van 18 jaar en ouder moeite hebben met lezen en schrijven. Een nog grotere groep heeft problemen met computervaardigheden en rekenen. Van deze groep wordt op dit moment slechts een klein gedeelte bereikt.

Vanaf eind vorig jaar kunnen alle Gouwenaars met een taalvraag geholpen worden met het vinden van passend aanbod in de stad, in Taalhuis Gouda. De opening werd verricht door toenmalig wethouder Daphne Bergman, Merel Heimens Visser (directeur Stichting Lezen & Schrijven) en Erna Staal (directeur Bibliotheek Gouda).

De spreekuren zijn op dinsdag van 13.00 tot 15.00 en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur. Iedereen kan gewoon binnenlopen.

(*)Laaggeletterdheid is een overkoepelende term voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en het begrijpen en toepassen van informatie. Zij beheersen niet het minimale niveau om volwaardig in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren, eindniveau VMBO of niveau mbo 2/3 (niveau 2F binnen de Standaarden en eindtermen volwassenen educatie).Op de frontfoto, van links naar rechts: Astrid De Rijk van Woonpartners Midden-Holland, Ron de Haas van Mozaïek Wonen en Erna Staal (directeur Bibliotheek Gouda).


Foto: Digitaal Dagblad