Gouds Dagblad | Vraag naar buurtbemiddeling groeit

Vraag naar buurtbemiddeling groeit

mainImage

Buurtbemiddeling is de eerste hulp bij burenruzie. Het aantal meldingen van burenoverlast in Nederland is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 40% gestegen (tot 17.000 in 2018), zo blijkt uit de jaarlijkse landelijke benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Door de stijging in het aantal zaken loopt buurtbemiddeling steeds vaker tegen grenzen aan.

Deze landelijke stijging komt door de toegenomen populariteit onder bewoners, woningcorporaties, politie en gemeenten. Bovendien is het tegenwoordig in veel meer gemeenten beschikbaar. Met name de al langer bestaande organisaties buurtbemiddeling zien de meldingen toenemen. Dit leidt niet alleen tot meer werk(druk), ook moeten meer bemiddelaars aangetrokken en opgeleid worden om wachtlijsten te voorkomen. Met als gevaar dat als buren niet op tijd hun verhaal kunnen doen, burenruzies sneller escaleren. Hierdoor worden de kosten voor de samenleving hoger. Terwijl buurtbemiddeling beide kan voorkomen.