Gouds Dagblad | Volksuniversiteit Gouda schrapt activiteiten
mainImage

Volksuniversiteit Gouda schrapt activiteiten

27 maart 2020, 13:48 uur
Algemeen

De door de regering afgekondigde verdere maatregelen rond het corona-virus heeft het bestuur van de Volksuniversiteit Gouda doen besluiten om alle nog gepland staande lessen, lezingen en workshops in dit lopende cursusjaar 2019-2020 geen doorgang te laten vinden.

Cursisten die een taalcursus volgen worden apart nog door hun docent geïnformeerd over een eventuele digitale afsluiting van de laatste lessen.

Vanzelfsprekend betreurt de Volksuniversiteit een dergelijk besluit te hebben moeten nemen. "Wij vragen uw begrip hiervoor. Het betreft een noodzakelijke maatregel om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. Wij willen alle cursisten, docenten en vrijwilligers, die werkzaam zijn voor onze volksuniversiteit, bedanken voor deelname of organisatie van onze activiteiten in het afgelopen cursusjaar. We hopen eind september een nieuwe start te kunnen maken en u dan opnieuw te mogen begroeten", aldus het bestuur van de Volksuniversiteit Gouda.


Foto: Volksuniversiteit Gouda