Gouds Dagblad | Segers schrikt van spoorplannen kabinet

Segers schrikt van spoorplannen kabinet

mainImage

ChristenUnieleider Gert-Jan Segers is geschrokken van de kabinetsplannen voor verbetering van de spoorverbindingen. Die plannen blijven volgens hem ten onrechte beperkt tot de grote steden. ''Alle verbeterde treinverbindingen leidden naar de Randstad en alles stopte bij Zwolle. Hoe dierbaar Zwolle ons ook is, er gaat echt nog wel iets boven Zwolle. Er gaan zeker nog drie provincies boven Zwolle en ook het oosten van Overijssel en het zuiden van Nederland mogen niet vergeten worden.''

Segers zei dat zaterdag tijdens een partijcongres in Zwolle. Hij kondigde aan in gesprek te willen met staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur). De D66-bewindsvrouw presenteerde afgelopen week een voorstel om tussen de negen grootste Nederlandse steden in 2040 om de tien minuten een trein te laten rijden. ''Dit is geen Randstadkabinet. Dat mag het niet zijn en dat zal het niet zijn. Daar zullen wij voor zorgen", zei Segers.

De ChristenUnie-leider riep het kabinet verder op haast te maken met de wetgeving om mensenhandel en gedwongen prostitutie terug te dringen. In het regeerakkoord zijn daarover afspraken gemaakt. Ook spoorde hij het kabinet aan snel werk te maken van de strijd tegen armoede en schulden.

Segers ging uitvoerig in op de successen die zijn partij recent heeft geboekt met het versoepelen van het asielbeleid voor kinderen. Hij ontkende dat er in de regeringscoalitie sprake is van grote verdeeldheid. ''Er werd de afgelopen weken gesproken over een huwelijkscrisis in de coalitie. Maar we hebben geen huwelijk en we kunnen dus ook geen huwelijkscrisis hebben.''

De ChristenUnie-leider verwacht ook in de toekomst voldoende steun te krijgen voor maatregelen die het kabinet voorstelt, zoals een ambitieuzer klimaatbeleid. Hij heeft ,,goede hoop'' dat na het aantraden van een nieuwe Eerste Kamer daarvoor draagvlak blijft bestaan.

Wel herhaalde Segers de kritiek van zijn fractie op de provinciale CDA-lijsttrekkers, die vinden dat het klimaatbeleid te hard gaat. Hij haalde ook uit naar ''alles-of-niets-partijen", zowel op rechts als op links, ''die alles beloven, maar niets bereiken''. Welke partijen hij hiermee precies bedoelde, wilde hij niet toelichten. Hij deed een ''brede oproep'' aan deze partijen om het kabinet te gaan steunen.