Gouds Dagblad | Politiegegevens nog altijd slecht beschermd

Politiegegevens nog altijd slecht beschermd

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Nationale Politie voor de tweede keer hard op de vingers getikt over de gebrekkige beveiliging van gegevens. Politiemedewerkers kunnen nog altijd persoonsgegevens gebruiken of inzien terwijl zij daar helemaal niet toe bevoegd zijn.

De Nationale Politie moet het probleem uiterlijk 4 februari goed geregeld hebben, anders moet zij een dwangsom betalen. Deze bedraagt 50.000 euro voor de eerste twee weken en kan als de overtreding voortduurt oplopen tot een maximum van 320.000 euro.

De Nationale Politie heeft volgens de autoriteit aangegeven bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.


Foto: Digitaal Dagblad